Energy Advice! Energiasäästu nipid

Tartu loodusmaja pakub tuhande viiesajale põhikooli õpilasele tasuta energiasäästu teemalisi õpitubasid! Eelregistreerimine on avatud

*******

Tartu loodusmaja pakub sel kevadel 6.-9.klassi õpilastele harukordset võimalust osaleda põnevatel energiateemalistel õppeprogrammidel. Koolidel ja klassidel on õppeprogrammidel osalemine tasuta ning õpetajatel, haridustöötajatel ning teistel huvilistel on võimalik enda osalemissoovist teada anda eelregistreerimisvormi kaudu.

Tartu loodusmaja õppeprogrammid

Õppeprogrammid on loodud projekti “Energy Advice! Piirideülesed energiasäästunipid” raames, mida rahastab Eesti-Läti piiriülene koostöö programm. Sellest tulenevalt on põhifookuses koolid, mis asuvad Lõuna- ja Lääne-Eestis. Koolidel, kes jäävad eelmainitud sihtpiirkonnast välja, kuid kellel on siiski suur huvi õppeprogrammidest osa saada, on võimalik tulla Tartu loodusmajja kohapeale.

Eestist viib projekti tegevusi ellu Tartu loodusmaja ning Lätist Kurzeme Demokeskus. 2019. aasta lõpus on kavas korraldada Eesti ja Läti õpilastele võistlus, kus saab enda energiasäästuteemalised teadmised proovile panna. Võistlusele saab ennast registreerima hakata tulevase kooliaasta alguses ja finaal toimub Tartus 2020. aasta jaanuaris Teaduskeskuses AHHAA. Õppeprogrammist saadud eelnevad teadmised ja kogemused aitavad omakorda õpilasi ettevalmistada, et soovi korral projekti lõppvõistlusel edukalt esineda.

***

Projekti Facebooki leht: https://www.facebook.com/energyadvicecontest/

#energyadvice

***

Lisainformatsioon:
Katrin Juhanson
Tartu loodusmaja infojuht, projekti koordinaator
+372 50 555 27
E-post: katrin.juhanson@tartuloodusmaja.ee
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010

 

********

 

Projekt: Energy Advice
Kestus: 1.03.2018 – 29.02.2020
Projekti toetab: Eesti-Läti piiriülene koostöö programm
Projekti eelarve: 259 720,80 eur

Projektipartneri kodulehekülg

Energy Advice projekti põhieesmärgiks on tõsta koolinoorte (6.-9. klass) keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas oma igapäevaelus teha nutikamaid valikuid, mis aitavad energiat säästa. Eriti oluline on siinkohal välja tuua lihtsad ja arusaadavad seosed igapäevaste valikute ja keskkonnamõju vahel, et lapsed saaksid ise teha, mängida ja katsetada erinevaid tegevusi.

Koostööd tehakse piirideüleselt, et luua kampaania, mille eesmärgiks on pakkuda kooliõpilastele süvateadmisi energia kasutamisest erinevates igapäevaelu valdkondades ja teadvustada energiasäästliku eluviisi kasu. Projekti üks peamisi tulemusi oleks laiem ja sügavam arusaam ressursisäästlikkusest ja selleni jõudmise vahenditest. Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse tehnilis-loomingulisi õppeprogramme Eesti ja Läti põhikooli noortele (6.-9.klass) ning viiakse läbi ühine hariduslik võistlus energiasäästlikkuse teemadel. Kõik projekti käigus väljatöötatud infomaterjalid, õppeprogrammid ja eksponaadid saavad väärtuslikeks hariduslikeks materjalideks ning jäävad kasutusse ka peale projekti lõppu. Õppeprogramme ja tegevusi saab samuti taaskasutada järgnevatel aastatel uute õpilastega.

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

1) Tegevusse rakendada ja motiveerida Eesti ja Läti sihtpiirkondade õpilasi (6.-9.klass), et koguda Energy Advice haridusliku võistluse jaoks vähemalt 50 osavõtutaotlust (mõlemast riigist kokku).

2) Suurendada inimeste teadlikkust ressursisäästlikust eluviisist (tõsta sihtteemaga väga kursis olevate inimeste arvu 43%lt 53%ni)

Peamised planeeritud tegevused:

1) Projektijuhtimine

2) Ühtse Eesti-Läti piiriülese turunduskampaania loomine, et paremini levitada projekti uudiseid, kaasata osavõtjaid projekti lõppvõistlusele ja tõsta üleüldist teadlikkust riikidevahelise koostöö tulemusel sündiva projekti kohta.

3) Koolinoortele (6.-9-klass) suunatud haridusliku võistluse Energy Advice organiseerimine ja osavõtjate väljavalimine; energiasäästlikkuse teemadel tehnilis-loominguliste õppeprogrammide organiseerimine; kahe mobiilse, interaktiivse eksponaadi ja kampaania maskoti/karakteri väljaarendamine.

Peamised tulemused:

1) Vähemalt 50 saabunud osavõtutaotlust Eesti ja Läti õpilaste meeskondadelt (2-3 meeskonnaliiget)

2) Tehnilis-loomingulised õppeprogrammid energiasäästlikkuse teemadel läbiviiduna vähemalt 3500 õpilasele (6.-9-klass) Eestis ja Lätis

3) Kaks välja arendatud interaktiivset ja mobiilset eksponaati, tõstmaks õpilaste teadlikkust energiasäästlikkuse võimaluste ja vahendite kohta

4) Kaks välja arendatud Energy Advice teemaga haakuvat maskotti/karakterit nii kohaliku kui ka piiriülese kampaania hariduslike tegevuste jaoks

5) Kolm motiveerivat autasu haridusliku võistluse finalistide koolidele

Kogu projekti eelarve:

259,720.80 EUR

Rakendusperiood:

24 kuud

Projekti partnerid:

Läti: Ventspilsi Tehnoloogia Park (Teaduse- ja tehnoloogiamuuseum “Kurzeme Demokeskus”)

Eesti: SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus