Energy Advice! Energiasäästu nipid

Energy Advice projekti põhieesmärgiks on tõsta koolinoorte (6.-9. klass) keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas oma igapäevaelus teha nutikamaid valikuid, mis aitavad energiat säästa. Eriti oluline on siinkohal välja tuua lihtsad ja arusaadavad seosed igapäevaste valikute ja keskkonnamõju vahel, et lapsed saaksid sise teha, mängida ja katsetada erinevaid tegevusi.

Projektipartneri kodulehekülg

Projekti tegevusi kajastav Facebooki lehekülg

 

 

Projekt: Energy Advice
Kestus: 1.03.2018 – 29.02.2020
Projekti toetab Eesti-Läti piiriülene koostöö programm
Projekti eelarve kokku 259 720,80 eur

Täpsem informatsioon projekti tegevuste kohta on koostamisel.