Tartu loodusmaja huviringid kolivad internetti ja maja külastajaid võõrustatakse virtuaalselt

Tartu loodusmaja
PRESSITEADE
18.03.2020

Tartu loodusmaja huviringid kolivad internetti ja maja külastajaid võõrustatakse virtuaalselt 

*******************
Tartu loodusmaja on küll ajutiselt suletud, kuid huviringide juhendajad jätkavad ringide tegevusega kaugõppevormis. Koduõppe ülesannete eesmärgiks on suunata õpilasi märkama ja  kaardistama oma koduümbruse loodusobjekte ja -nähtusi. Lisaks leida õppetegevuse kõrvalt ka aega värskes õhus viibimiseks ning kevade märkide otsimiseks. 17. märtsist on erinevad tegevusjuhendid ja materjalid kättesaadavad loodusmaja kodulehe kaudu. 

Huvikooli õpilastel on võimalik vahelduseks koolitöödele lahendada erinevaid loodusülesandeid kaugõppe vormis. Kord nädalas saadavad ringide juhendajad õpilastele nädala ülesanded ja tegevusjuhendid ning kõik materjalid on elektrooniliselt kättesaadavad Tartu loodusmaja kodulehel. Ringijuhendajate koostatud ülesanded sobivad hästi kogu perega lahendamiseks, katsetamiseks ja meisterdamiseks. Inspiratsiooni leiavad kõik, kes otsivad ideid loodusvaatlusteks ja põhjust õue minemiseks. 

Kuna Tartu loodusmaja on seoses eriolukorraga ajutiselt suletud, siis huvikooli direktori Signe Söömeri sõnul pidi ka huvikool enda õppetöö kiiresti ümber korraldama. “Oleme väga tänulikud kõikidele õpetajatele, kes meie palvele ringitunnid distantsilt korraldada, väga kiiresti ja loominguliselt reageerisid. Hiljemalt selle nädala lõpuks võtavad kõik huviringide juhendajad oma õpilastega ühendust ning jagavad täpsemaid juhiseid, kuidas ringitöö toimub.” 

Puutööringi juhendaja Andres Joala valmistas kiiresti lastele juhised, kuidas kodus ise pappus meisterdada (Foto: Tartu loodusmaja)

Mõeldud on ka neile, kellel ei ole võimalik kodust lahkuda. Tartu loodusmaja sooja, heli- ja värvirikasse talveaeda on võimalik sukelduda virtuaaltuuri kaudu.  Et virtuaalset külaskäiku põnevamaks teha, on kõik oodatud osalema viktoriinis. Igal teisipäeval ja neljapäeval lisatakse kodulehele uus viktoriini küsimus ning vastuse leidmiseks peab virtuaal-loodusmajas ringi liikuma. Viktoriini vastused saab esitada samuti kodulehe kaudu ning kõikide osalejate vahel loositakse välja erinevaid auhindu. Peaauhinnaks on tasuta osavõtt vabalt valitud loodusmaja pereretkest (kuni 4 liiget). 

***

Lisainfo huvikooli ringitundide osas:
Pille-Riin Pärnsalu
Õpetaja, huvikooli õppe- ja infojuht
pilleriin.parnsalu@tartuloodusmaja.ee
53442512


Tartu loodusmaja ringid kaugõpe


Tartu loodusmaja on ettevaatusabinõuna esialgu suletud 1.maini või kuni eriolukorra kehtimiseni. Seniks jäävad ära kõik üritused, laste sünnipäevad ja õppeprogrammid. Ettevaatusabinõude rakendamise vajalikkus vaadatakse üle iga kahe nädala järel. Lisainfo täieneb jooksvalt kodulehel ning sotsiaalmeediakanalite kaudu. Püsige terved!