Huvikooli kaugõpe

Seoses huvikooli üleminekuga distantsõppele oleme koostanud loodusmaja õpilastele erinevaid ülesandeid, mida vahelduseks koolitöödele rakendada. Ülesandeid on valikus mitmeid ja iga õpilane saab teha oma valiku, mis teema teda parasjagu huvitab. Kuid, et tagada huviringi kui sellise töö, siis soovitame õpetaja ja teiste õpilastega kokku leppida teatud teemad, mida kõik ühes ringis käivad õpilased kindlasti läbivad.

Hiljemalt selle nädala lõpuks võtavad kõik huviringide juhendajad oma õpilastega ühendust ning jagavad täpsemaid juhiseid, kuidas edasi toimida. Seega palume lastevanematel edastada õpilastele järjepidevalt huviringidega seotud infot, kui see pole juhendajaga teistmoodi kokku lepitud.

Distantsõppel on õpilasel võimalik valida kolme erineva ülesannetepanga vahel:

Tartu loodusmaja

  Tartu loodusmaja Tartu loodusmaja

 

 

 

 

 

 

 


Allpool on näha erinevaid käimasolevad loodushariduslikke viktoriine, võistlusi ja kampaaniaid, millest on võimalik distantsõppe ajal osa võtta nii oma huviringi grupiga kui koos perega.

Viktoriin “Vesi ja kliimamuutused”

Keskkonnaamet kutsub kõiki 4.–9. klasside õpilasi osalema veeteemalisel veebiviktoriinil. Küsimustele saab vastata 23.–30. märtsini. Juurdepääs veebikeskkonnas küsimustele vastamiseks avatakse keskkonnaameti kodulehel 23. märtsi hommikul 8.00 ja suletakse 30. märtsil. Viktoriinist saab osa võtta nii internetiühendusega arvuti, nutitelefoni kui ka tahvelarvuti vahendusel.

 

Tere, kevad!

“Tere, Kevad!” kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke. Nüüd saavad lisaks kooliklassidele ja lasteaiarühmadele ettevõtmises esimest korda maailma ajaloos ja “Tere, Kevad!” 22-aastases ajaloos osaleda ka pered kodudes.

Kevadiste fenoloogiliste loodusvaatluste käigus uurivad osalevad õpilased kevade saabumisest ja muutustest märku andvaid kevadekuulutajaid (kevadel õitsevad taimed, rändlinnud, esimestena ilmuvad liblikad), mis on ühised kõigile vaatlustes osalejatele, ning panevad kirja nende ilmumise aja, et teha kindlaks kevade saabumise ajaline erinevus Eestis. Kõik loomad ja taimed on püütud valida nii, et nad oleksid kogu Eestis suhteliselt tavalised ning äratuntavad ka nooremate laste poolt. Kirja pannakse liikide esmakordse kas nägemise või kuulmise kuupäev.

 

Kuhu siirdud, kala? Las ma enne joonistan sind!

Rahvusvaheline kalade joonistamise võistlus, millega tähistatakse 16. mail kalade rände-päeva. Joonistusvõistlus aitab tähelepanu juhtida siirdekaladele ja nende elupaikade olukorrale.

Vali kalade nimekirjast sobiv kalaliik, tee temast illustratsioon ja saada skaneeritud pilt 30.aprilliks koos oma andmetegarahvusvahelisele võistlusele. Kõik saadetud tööd võistlevad nii rahvusvaheliselt kui ka Eesti-siseselt. Eesti kohapealse võistluse kahe vanusekategooria pari-maid tunnustatakse auhindadega 16. mail kalade rändepäeva tähistamisel. Kõige aktiivsem kol-lektiiv võidab osalemise kalanduslikus õpitoas või temaatilisel väljasõidul.

 

Rohkem võistlusi, kampaniaid, mänge ja muid tegevusi leiab Rohelise kooli programmi lehelt.