Uurime elektrit (UUS!)

läbimõeldud programm

Sihtrühm: I kooliaste (2.–3. klass)

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal

Lühitutvustus:

“Uurime elektrit” õppeprogrammi kaudu tutvutakse praktiliste, uurimuslike meetodite abil vooluringiga, elektri kui mõistega,  elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega. Mõistetakse elektriohutuse võtteid, oskatakse hoida nii ennast ja teisi ning teha ohutult katseid. Jätkusuutliku arengu võtmes räägitakse headest valikutest ja sellest, kuidas säästa elektrit. Aktiivõppemeetodite abil tutvutakse vooluringi, elektri kui mõistega ja elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega, räägitakse elektiohutusest, tehakse sellele vastavalt katseid, räägitakse keskkonnasõbralikest valikutest.

Programmis käsitletakse riikliku õppekava 3. klassi loodusõpetuse teemasid: Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja säästmine. Ohutusnõuded. Praktilised tööd: Lihtsa vooluringi koostamine (lüliti vajalikkuse kindlakstegemine, võrdlemine, omakoostatud vooluringi võrdlemine klassis kasutatava vooluringiga, järeldamine)