Seened – mitte ainult söögiks

läbimõeldud programm
Märgis nr 31

Sihtrühm: III kooliaste, eelkõige 8. klass

Rühma suurus: optimaalne kuni 24 õpilast, maksimaalne 28 õpilast

Kestus ja aeg: 3 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg oktoober-märts

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja koolitustuba ja köök

Lühitutvustus:

Seeneprogramm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste, ülesannete, kokkamise ja degusteerimise kaudu seeneriigi erinevate külgedega. Läbitakse väikeste töörühmadega üheksa erinevat seeneteemalist tööpunkti, täites ka töölehte. Tööpunktides võrreldakse seeni taimede ja loomadega; tutvutakse pärmseente, hallitusseente, erinevate puuseente ja nende tekitatud puidumädanikega; vaadatakse suurendusega šampinjoni viljakeha, mütseeli, eoslehti ja eoseid; vaadeldakse sümbiootilisi mükoriisaseeni männi juurtel ja samblikupreparaati narmassamblikust; uuritakse erinevaid torikulistest tehtud seenepabereid ja erinevate seentega värvitud lõngu; jälgitakse ja mõtestatakse protsesse kerkivas taignas ja käärivas vesilukuga suhkruvedelikus; tutvutakse seente kasutusvõimalustega erinevates valdkondades. Edasi tegutsetakse köögis, valmistatakse mõned lihtsamad seeneroad ja degusteeritakse neid. Programm lõpeb väitlusega seente kasulike ja kahjulike külgede teemal.