Elurikkus linnapargis

läbimõeldud programm
Märgis nr 39

Sihtrühm: koolieelikud, eelistatult 4-7aastased lapsed

Rühma suurus: lasteaiarühm, kuni 20 last

Kestus ja aeg: 1 või 2 akadeemilist tundi. Toimumisaeg kevad või sügis

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja park, vihma korral osaliselt klassis

 

Lühitutvustus:

Õppeprogrammis arutletakse, mis vahe on pargil ja metsal. Loodusmaja pargis vaadeldakse levinumaid puid, põõsaid, rohttaimi. Uuritakse ja arutletakse, kes lisaks inimesele pargis tegutsevad (linnud, loomad, putukad). Tegevustes läbitakse loodusmaja pargi rajatisi (pajutunnel, koprapesa, vaateplatvorm, päikesekell). Tehakse ilmavaatlusi, lihtsamaid uurimistegevusi ja loodusvaatlusi. Mängitakse teemaga seotud õppe- ja liikumismänge.

Eesmärk: õpilane viibib õuetegevuses, värskes õhus; oskab märgata looduse mitmekesisust ja eristada linnalooduse erinevust, muutusi looduses ja erinevaid aastaaegu; märkab ja tunneb erinevaid pargis tegutsevaid loomi ja linde ja teadvustab nende rolli ja vajalikkust linnalooduses; hoolib ja väärtustab elusloodust; tajub inimese ja looduse seoseid linnaruumis; osaleb aktiivselt ühistes grupitegevustes ja ühismängudes.