Metsapäev

läbimõeldud programm
Märgis nr 131

Sihtrühm: 1.-3. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3-4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: erinevad loodusrajad

 

Lühitutvustus:

Programm toimub kohas, kus on õppetööks sobivad metsakooslused ja saab tegutseda võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud metsaprogrammid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal, Taevaskojas, Vitipalu või Vapramäe õpperajal. Rajal liikudes tutvuvad õpilased metsataimede kasvamisega rinnetena: puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, samblad. Õpilased uurivad metsas kasvavaid taimi, seeni, loomi ja nende tegevusjälgi ning liikidevahelisi seoseid, teevad vaatlusi ja lahendavad ülesandeid. Põhirõhk on looduse tunnetamisel kõigi meeltega. Tegevused sõltuvad programmi toimumise aastaajast.

Eesmärk: õpilane teab, et taimed kasvavad metsas rinnetena; tunneb tavalisi kodumaiseid puid ja teisi metsataimi; oskab märgata, vaadelda ja kirjeldada taimi ja loomi; mõistab liikidevahelisi seoseid metsas; mõistab metsa tähtsust inimestele (puit, seened-marjad-ravimtaimed, puhkus); mõistab metsa hoidmise vajadust, oskab metsas säästlikult käituda; tunneb metsaga emotsionaalset sidet.