Metsloomad tuttavaks

läbimõeldud programm
Märgis nr 426

Sihtrühm: 5-7 aastased lapsed

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus:1 akadeemiline tund

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja õppeklass või lasteaias kohapeal (vajalik esitlustehnika olemasolu)

Lühitutvustus:

Programmi käigus tutvuvad lapsed Eesti looduses elavate tavalisemate imetajaliikidega, saades läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste ülevaate nende eluviisist, toitumisharjumustest ja omavahelistest seostest.

Lapsed õpivad tundma ja eristama metsloomi erinevate märkide ja jälgede järgi. Uuritakse metsloomade nahku, koljusid, sarvi, väljaheiteid ja toitumisjälgi. Arutletakse selle üle, miks osasid liike on vaja kaitsta, aga teistele tuleb jahti pidada.