Metsloomaprogramm

Sihtrühm: 5-7-aastased lapsed
Õppeprogrammi kestus: 60 minutit
Koht: Tartu loodusmaja või lasteaias kohapeal

Aktiivse ja mängulise programmi käigus tutvuvad lapsed Eesti metsade tavalisemate imetajatega. Lapsed õpivad tundma meie metsloomade välimust, käitumist, omapärasid ning liikidevahelisi suhteid. Programmis kasutatakse õppevahenditena metsloomade nahku ning erinevaid tegevusjälgi. Õpitu kinnistatakse keskkonnamängudega. Programmi viiakse läbi aastaringselt ning seda kohandatakse vastavalt aastaajale.