Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus (UUS!)

Sihtrühm: 7.–12. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass, koolis kohapeal või talus

Lühitutvustus:

“Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus” pakub uurimuslikku tegevust praktiliste ülesannete kaudu analüüsimaks võrdlevalt mahepõllumajanduse ja tavapõllumajanduse muldasid. Tehakse läbi teadusliku uurimistöö kõik etapid ning analüüsitakse oma tegevust. Tegemist on laboratoorse tööga muldade keemilise koostise analüüsimiseks ja võrdlemiseks. Õppeprogramm aitab kaasa keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kujundamisele.

Õppeprogramm toimub Tartu loodusmajas, koolis kohapeal või Erto Talus (vastavalt kokkuleppetele).