Aedvili – maitsev ja tervislik!

Sihtrühm: koolieelikud

Rühma suurus: kuni 24 last

Kestus: 60 minutit, eelistatud toimumisaeg sügiskuudel

Koht: Tartu loodusmaja klass

Lühitutvustus:

Mängulise programmi käigus õpitakse tundma ja väärtustama kodumaiseid aedvilju kui tervislikku toitu. Õpetöös kasutatavad vahendid on ehedad ja lapsed näevad, saavad katsuda ning maitsta erinevaid vilju. Lapsed mõistavad, et viljadel on erinevad seemned ning taim saab alguse seemnest. Mängime läbi, mida taim vajab kasvamiseks, millised on taime osad ning milliseid taimeosasid me sööme.

Eesmärk: programmi läbinud õpilane teab, millest saab taim alguse ja mida ta vajab kasvamiseks; tunneb ära erinevad taime osad; tunneb erinevaid aedvilju ja oskab neid jaotada söödava osa järgi; väärtustab kohalikke aedvilja kui tervislikku toitu.