Kutsume huvikoolide õpetajaid-juhendajaid jt noorsootöötajaid praktilisele seminarile!

Seminar toimub 31.03 kell 10:00-12:30 Tartu loodusmaja saalis

Inimesed, kes on toetamast teisi inimesi, vajavad ise teadlikkust, kuidas hoida oma jõuvarusid nii, et säiliks töörahulolu ja töörõõm. Praktilisel ja jõustaval koolitusel saad kogeda superviseerival moel, kuidas enda eest hoolitseda regulaarselt ja kuidas toetada neid, kes ise abi vajavad.

Koolitaja ja superviisor Maili Liinev on eripedagoog-nõustaja omaloodud koolitus-ja nõustamiskeskuses MTÜ Hooling ja omab kahekümne aastast töökogemust haridusmaastikul nõustaja, koolitaja ja eripedagoogina. www.hooling.ee

Seminar on osalejatele tasuta. Seminar on osa koolitus- ja mentorlusprogrammist “Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamine”, mida toetab Tartu linnavalitsus

Hea lapsevanem!

Tartu linna jalgrattakooli on oodatud 10-15 aastased õpilased, kes soovivad taotleda jalgratturi juhiluba. NB! laps peab olema vähemalt 9.5 aastane, et kursustest osa võtta.

2023.a kevade jalgrattakooli gruppide toimumisajad on järgmised:

 • I grupp alustab 3.04. Teooriaeksam on 19.04. Tunnid E, K 15.30-17.00 (KOHAD ON TÄITUNUD)
 • II grupp alustab 2.05.Teooriaeksam on 18.05. Tunnid T, N 15.30-17.00 (KOHAD ON TÄITUNUD)
 • III grupp alustab 17.05. Teooriaeksam on 5.06. Tunnid E, K 15.30-17.00 (KOHAD ON TÄITUNUD)

Esimene tund on kõigil gruppidel koos lapsevanematega! Peale teooriaeksamit pannakse paika ühine sõiduõppepäev Tähtveres, kus tehakse läbi praktilised harjutused.

REGISTREERI JALGRATTAKOOLI (Lapse saab panna ootejärjekorda juhuks kui mõnes grupis kohti vabaneb)

********

Koolitajateks on kogenud õpetajad Toivo Õnneleid, Jana Õnneleid ja Karlis Õnneleid.

Jalgrattakooli toetab Tartu linn.

Rattakursuse raames leiavad aset nii teooriatunnid kui ka sõiduõpe. Teooriatunnid toimuvad Tartu loodusmajas aadressil Lille 10. Kursuse teooriaosa lõpeb eksamiga. Rattakursuse praktikaosa läbitakse kursuse lõpus ühe päeva jooksul Tähtvere mänguväljaku juures õppeplatsil. Samal päeval sooritatakse ka praktikaeksam. Sõidupäeval on võimalik ka lapsevanematel osaleda rattakoolitusel, kus lapsevanemad saavad näpunäiteid ja juhiseid, kuidas lapsele liikluses toeks ja eeskujuks olla.

*********
Kogu kursuse hind lapse kohta on 30€, ühest perest 2 last kokku 50€

Kursuse eest tasumine:

Makse saaja: Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Konto: SwedBank EE502200221019407978
Makse selgitus: jalgrattakool + lapse nimi

Kõik Jalgrattakooli edukad läbijad saavad endale jalgratta juhtimisõiguse. Juhtimisõigus kajastub liiklusregistri juhilubade ja muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmebaasis, eraldi paberkandjal luba ei ole vajalik.

**********

KKK:

 • Õpinguid jalgrattakoolis saab alustada 9.5 aastaselt. Eksamid saab sooritada kuus kuud enne 10 aastaseks saamist.
  Juhtimisõigus hakkab kehtima 10 aastaseks saamisel (päev pärast sünnipäeva).
 • Jalgrattakooli võib laps tulla jalgrattaga, sõites mööda kõnniteed või jalgrattateed.
 • Jalgratast ei pea enne kaasa võtma kui sõiduõppepäeval. Sõiduõppepäev teatatakse lapsevanemale, kas kursuse alguses või kursuse jooksul (sõltub ilmaoludest).
 • Sõiduõppepäeval on lapsel enda ratas kaasas. Jalgratas peab olema tehniliselt korras (ees valge helkur, taga punane helkur, ratta kodarates valge või kollane helkur, korras pidurid ja signaalkell).
 • Sõiduõppepäeval peab laps olema riides vastavalt ilmaoludele. Pigem rohkem, kui vähem riideid. Kaasas peab olema ka meelepärane jook.
 • Kui laps jääb puuduma, teavitab lapsevanem õpetajat.
 • Teooriaeksami tulemustest saab infot õpetaja käest (tulemus, testis tehtud vead + lahendus, kuidas laps saab eksamit uuesti teha).

Programmi HEV-õppijate noorsootöösse kaasamine raames toimub praktiline seminar teemal “Enesekehtestamine” psühholoog Tõnu Jürjeni juhtimisel.
Seminaril õpime eristama enesekehtestamist teistest suhtlusstiilidest ning harjutame lisaks mina-sõnumile ka kehtestava käitumise baasoskusi (kontakti hoidmine, selge enese väljendamine ja aktiivne kuulamine).

Seminarid toimuvad (sama seminar, 3 võimalikku aega): 31.01, 9.03, 21.03 kell 10-12.15 Tartu loodusmajas.

Registreeru siin: https://forms.gle/xNPmJQrE3FvoP4vLA
Osalemine tasuta, toetab Tartu Linnavalitsus

Kutse koolitusele „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“

Koolitused toimuvad 2023. aasta alguses koolivaheaegadel:
I grupp 4.01-6.01.2023, kl 10:00-15:00 (KOHAD ON TÄITUNUD!)
II grupp 28.02 – 2.03. 2023, kl 10:00-15:00 (VIIMASED VABAD KOHAD!)

Mida peaksin teadma ja oskama töös erinevate õpilastega? Kuidas märkan ja toetan erivajadusega õppijat huviringis? Kuidas saan kohandada oma huviringis toimuvat õppetööd vastavalt õppija eripäradele?

Koolitusprogrammiga soovib Tartu Linnavalitsus suurendada huvikooli õpetajate ja huviringi juhendajate teadmisi ja oskusi, et suureneks nende võimekus erivajadustega noori huviharidusse ja huvitegevusse kaasata. Koolitusele on oodatud huvikoolide ringijuhendajad ja -õpetajad, noorsootöötajad, sporditreenerid, muuseumide ja hariduskeskuste pedagoogid, jt noortega töötavad inimesed, kes saavad koolituselt teadmisi, tuge ja praktilisi oskusi tööks erivajadustega õppijatega.

Koolitusel antakse ülevaade mitmest erivajaduse rühmast, neisse kuuluvate laste ja noorte arengu ning käitumise eripäradest. Samuti tutvustatakse õpetamise ja jõukohastamise põhimõtteid, jagatakse näpunäiteid laste ja noorte toetamiseks.

Koolitusel tutvustab kaasava hariduse põhimõtteid Tartu linna huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juht Mari-Ann Saluste. Koolitajateks on kutseline koolipsühholoog Tõnu Jürjen (OÜ Minu Meraki), pikaajalise kogemusega eripedagoogid Riina Kiting (Tartu Emajõe Kool), Kristina Kutsar (Tartu Ülikool, ERILO koolituskeskus), Vahur Põldsam (Tartu Maarja Kool) ja Heidi Öövel (Tartu Forseliuse Kool) ja huviringi õpetaja Annika Pakk (Tartu loodusmaja).

LINNA KVALITEEDINÕUDED

Koolitus toimub koolitus- ja mentorlusprogrammi „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“ raames. Programmi läbiviimist toetab Tartu linn. Koolitusel osalemine on tasuta. Koolitus toimub Tartu loodusmajas.

Koolitusel on võimalik osaleda vaid kõigil kolmel koolituspäeval! Koolituse maht on 18 akadeemilist tundi, lõpetajad saavad koolitustunnistuse.

KOOLITUSE KAVA

I koolituspäev: “Maailma mõistmise iseärasused”, toimub 4.01 ja 28.02
10:00-10:30 Kaasamine, lastele võimaluste loomine, Mari-Ann Saluste, Tartu LV
10:30-10:45, Tutvumisring
10:45-12:15 Mõistmisraskused (õpiraskused, intellektipuue), Heidi Öövel, Tartu Forseliuse Kool
12:30-14:00 Liitpuue, Vahur Põldsam, Maarja Kool
14:15-15:0o Kogemuslugu laste kaasamisest Tartu loodusmaja kunstiringis
Annika Pakk, Tartu loodusmaja

II/III koolituspäev “Häiriv käitumine kui erivajadusega kaasneda võiv tegur huviringis”, toimub 5.01 ja 2.03
10:00-15:30 Käitumishäired, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, ärevus, depressioon, Tõnu Jürjen, OÜ Minu Meraki

III/ II koolituspäev 6.01 ja 1.03 “Maailma tajumise iseärasused”
10:00-12:30 Autismispektri häire, Kristina Kutsar, Tartu Ülikool, ERILO koolituskeskus
12:45-14:15 Nägemispuue, Riina Kiting, Tartu Emajõe Kool
14:30-15:00 Lõpuring

 

Lisainfo:
Maris Mägi
Tartu loodusmaja koolitusjuht
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
515 2884

Botaanilise illustratsiooni baaskursus täiskasvanutele. Algteadmised ja alusjoonistus

KOHAD ON TÄITUNUD

Tartu Loodusmaja koolitustoas
Aeg: 8. oktoober 2022 kell 11.00-15.00
Hind: 49€
Juhendaja: Aet Alev-Kilg, Hollandi Botaaniliste Kunstnike Liidu liige (kursus toimub eesti keeles).

Kursus annab põhiteadmiseid botaanilise illustratsiooni valdkonnast ja võimaluse ise proovida, mida kujutab endast klassikaline botaaniline illustratsioon. Varasem joonistamiskogemus pole otseselt vajalik, aga kui on olemas, siis aitab kindlasti kaasa.
Poolepäevase kursuse ajal on peamine töövahend grafiitpliiats.

Kursus kestab 4 tundi ja selle jooksul
1. Tutvutakse põhiteadmistega. Mida vaja arvestada botaanilise illustratsiooniga tegelema hakates. Näited erinevatest tehnikatest jne. Uuritakse koos juhendajaga, mis on kõige alus ehk A ja O? Miks on oluline taime või taime osa hoolikas vaatlus ja grafiitpliiatsiga tehtud korrektne alusjoonistus.
2. Visandamine ja soojendusharjutused.
3. Kursusel osaleja valib endale juhendaja poolt etteantud objektidest ühe ja alustab selle vaatlust ja üles joonistamist grafiitpliiatsitega.
4. Kursusel osalejal valmib 1-2 erinevat joonistust, mis illustreerib taime või taime osa.
Joonistamise ajal annab juhendaja osalejatele personaalset tagasisidet.

Materjalid ja vajaminevad töövahendid saab kohapeal.
Kaasa ei pea võtma midagi muud peale oma tähelepanu ja silmade sh. prillid, kui Sul neid täppistöö jaoks vaja on. Luupi otseselt sel kursusel veel vaja pole, aga kui kodus on olemas võid kaasa võtta. See aitab paremini detaile uurida.
Küsimuste korral kursuse sisu kohta võib julgelt kirjutada juhendajale aet.alev@gmail.com

NB! Kohtade arv on piiratud (max 12 inimest).

Kursuse eest tasumine:
Makse saaja: Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Konto: SwedBank EE502200221019407978
Makse selgitus: botaaniline joonistamine + osaleja nimi

Kui soovite arvet asutusele, siis märkige arve rekvisiidid registreerimisvormis.

Lisainfo kursuse korralduse (registreerumine, arved) kohta:
Maris Mägi
Tartu loodusmaja koolitusjuht
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
5152884

 

 

 

Kuidas tekitada vähem jäätmeid? Kas tsitruseliste koored sobivad kompostikasti? Kas munakarp on paber või pakend või bioprügi? Kindlasti sorteerivad paljud kodudes jäätmeid juba pikka aega, aga kontoris jäätmekäitlussüsteemi rakendades selgub, et teadmised sorteerimisest ja selle vajalikkusest ei pruugi töötajate hulgas kattuda.

Nüüd on kõigil asutustel võimalik enda jäätmesorteerimise oskusi ja teadmisi praktilise koolituse abil täiendada. Pakume asutustele (ettevõtted, kontorid, koolid, lasteaiad, korteriühistud) jäätmekoolitusi, mis aitavad kas juba olemasolevat sorteerimissüsteemi  paremaks muuta või luua täiesti uus süsteem, mis sobiks just teie elanikele/töötajatele ja vastaks uusimatele jäätmekäitluse nõuetele.

Koolitusel käiakse juhendaja abil läbi eluliste näidete meie igapäevaste jäätmeliikide teekond ning uuritakse, miks on näiteks pakendite puhul endiselt teemaks nende loodusesse jõudmine. Jäätmekoolituse põhiline eesmärk on igapäevaste jäätmete vähendamine läbi praktiliste võtete ja vältimatute jäätmete sorteerimisoskuse parandamine. Koolituse lõpuks on osaleja omandanud praktilisi võtteid oma tarbimisharjumustest lähtudes jäätmetekke analüüsiks ning läbi lihtsate võtete oma igapäevase olmeprügi vähendamiseks.

Koolituse pikkus on kuni 1 h (soovi korral ka kuni 2h). Koolitusi viime läbi asutustes kohapeal, võimalik on koolitus läbi viia ka veebikeskkonnas Zoom.

 

Koolituse väljundid

Koolitusel osaleja:

 • on omandanud lihtsad võtted olmejäätmete tekke vähendamiseks
 • teab, kuidas enda tarbimisharjumustest lähtudes analüüsida jäätmete liigiti kogumise vajadust
 • teab, kuhu pöörduda kui vajab jäätmete liigiti kogumise kohta infot või soovib peatada jäätmevedu
 • teab, kuidas on korraldatud olmejäätmevedu Tartu linnas
 • oskab seostada enda tarbimisharjumusi jäätmete tekkega

Koolitajad: Aili Elts, Kati Kekkonen, Aire Orula

Koolitusel tutvume Padleti kui veebipõhise teadetetahvli võimalustega kaug-, digi- ja kontaktõppel. Katsetame läbi platvormi pakutavad lahendused, tutvume seadete, kujunduse ning erinevate teemade käsitlemise viisidega. Iga osaleja koostab koolituse ajal ühe proovitahvli. Ülesande lahenduse katsetame üle rollimänguga, kus teised koolitusel osalejad kehastuvad õpilasteks. Analüüsime tekkinud probleeme ja küsimusi ning leiame neile üheskoos lahendused. Osalejad saavad ka kirjaliku eestikeelse juhendi Padleti kasutamiseks (saadame enne koolitust, siis saab koolituse ajaks nt välja printida ja märkmeid teha).

Kestus: 4 akadeemilist tundi
Koolitaja: Pille-Riin Pärnsalu

Osalejad saavad ka koolitustunnistused.

Keskkonnasõbralike ja säästlike meetodite tutvustamine (nt paber ja selle taaskasutus, jäätmetekke vähendamine ja jäätmete sorteerimine, vee ja elektrienergia säästlik tarbimine) ja kasutamine töökeskkonnas. Keskkonnahoidliku ja vastutava käitumisviisi kujundamine nii ettevõtete juhtides kui ka töötajates.

Keskkonnaaruande koostamise tutvustamine. Õppe käigus omandatakse teadmised säästlike ja keskkonnasõbralike võtete kasutamisest kodus ja kontoris ning saadakse praktilised oskused säästvaks tarbimiseks.

Võimalikud koolitused: 

 • Keskkonnasõbralik tarbimine kodus ja kontoris
 • Säästev ehitus ja renoveerimine

Koolitajad: Eeva Kirsipuu-Vadi, Aili Elts

Eesmärk on anda ülevaade eluslooduse mitmekesisusest ja seostest keskkonnaga, tutvustada loodust, liike, ökosüsteeme ja kooslusi ning õpetada loodusvaatluste tegemist, looduse ja keskkonna õpetamise metoodikat, töölehtede koostamist, keskkonnamänge, looduskaitset ja selle aluseid. Anda teadmisi maastikest ja geoloogiast, õpperadade koostamisest ja kogude valmistamist. Tutvustada õuesõppe mõistet ja tundide läbiviimise metoodikat. Kujundada keskkonnasäästlikke ja loodussõbralikke hoiakuid.

Võimalikud koolitused: 

 • Loodusvaatlused
 • Geoloogia ja maastikud
 • Kogude koostamine
 • Ökosüsteemid ja välivaatlused
 • Looduse tundmise alused

Juhendajad: Helle Kont, Annelie Ehlvest, Aire Orula, Tiina Lilleleht.

Kutsume õpetajaid, keskkonnahariduse spetsialiste, loodusgiide, retkejuhte, loodusõppeprogrammide juhendajaid jt huvilisi täiendkoolitusele, mis annab osalejatele uusi teadmisi ja tunnetust Eesti elurikkusest ning pakub võimalusi, kuidas õppetöös luua seoseid kestliku arengu ja kliimamuutustega.

Hinnatud koolitajate poolt läbi viidavad tegevused pakuvad osalejatele rohkelt kogemusi liigiõppest kuni õpilaste väärtushinnangute kujundamiseni. Peamine rõhk on praktiliste teadmiste ja erinevate õpetamismeetodite (vaatlused, katsed, kirjeldused) omandamisel.

Täiendkoolituste sari koosneb neljast 2-päevasest praktilisest koolitusest. Koolituste keskmes on põllumajandusmaastikud, märgalad, metsad ja meri ning seda just kestliku arengu vaatenurgast.

2020. a. kevadel ja suvel toimuvad sarja järgmised 2-päevased koolitused:

 • „Metsad ja kestliku arengu haridus“
 • „Märgalad ja kestliku arengu haridus“
 • “Meri ja kestliku arengu haridus”

Koolitajad: Erle Tüür (juhtivkoolitaja metsateemalisel koolitusel), Gedy Matisen (juhtivkoolitaja metsateemalisel koolitusel), Piret Pungas-Kohv (juhtivkoolitaja märgalateemalisel koolitusel)


Koolitust „Põllumajandusmaastikud ja kestlik areng“ viiakse läbi tellimisel


Koolitusel osalejad õpivad tundma:

 • traditsioonilisi ja uudseid Eestis kasvatavaid põllumajanduskultuure,
 • põllumajanduse mõju põllumuldadele, sh teoreetilise info toetamist eksperimentidega
 • jätkusuutlikkust põllumajanduses
 • mahepõllumajanduse eripärasid.

Juhendajad:

 • Peeter Lääniste, Eesti Maaülikool
 • PhD Anne Luik, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • PhD Merrit Shanskiy, Eesti Maaülikool

Koolitusmaterjalide kogumik:

Pollumajandusmaastikud_ja KAH_Tartu_loodusmaja

Koolituse väljatöötamist ja 21.-22.08.2019 toimunud koolituse toimumist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Maris Mägi
projektijuht, koolitusspetsialist
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
+372 515 2884