Mobiilne infopunkt

Tartu loodusmaja on erinevatel rahvaüritustel jaganud loodus- ja keskkonnaalast informatsiooni juba kümmekond aastat. Säästlik tarbimine, taaskasutus, jäätmete sorteerimine ning jäätmetekke vähendamine on teemad, millega pidevalt tegeleme.

Tartu loodusmaja on aastaid jaganud loodus- ja keskkonnaalast informatsiooni, et seeläbi tõsta inimeste keskkonnateadlikkust ning aidata paremini mõista, kuidas igapäevaste loodussäästlike harjumuste viljelemine mõjutab positiivselt meid ümbritsevat keskkonda ning aitab kliimamuutusi leevendada. Eesmärgi nimel on juba mitu aastat KIKi toel tegutsenud loodusmaja mobiilne infopunkt (MobiInfo), mis jagab keskkonnainfot ja kaasab inimesi aktiivselt erinevatel Tartu linnas toimuvatel avalikel üritustel.

Tartu loodusmaja keskkonnategevusala eesmärgiks erinevatel avalikel üritustel on:

 • tõsta inimeste teadlikkust jäätmetekke vähendamise ja taaskasutuse olulisuse kohta
 • jagada informatsiooni korrektse jäätmete sorteerimise kohta
 • pakkuda tegevusala külastajatele keskkonnateemalisi õpitubasid

 

Mobiinfo osalemine Tartu linna avalikel sündmustel

Üritused 2022. a

 • Jõululinna õpituba (4.01.2022)
 • Õpilaste Teadusfestival (12.-13.04.2022)
 • Supilinna päevad (23.04.2022)
 • Euroopa Päev Tartu raekoja platsil (9.05)
 • Uuskasutuslaat (14.05.2022)
 • Autovabaduse pst (30.07.2022)
 • Tartu linna lastekaitsepäev (1.06.2022)
 • Aparaadi tn festival (27.08.2022)
 • Tarkuse päev (1.09.2022)
 • AHHAA keskuse sünnipäev (3.09.2022)
 • Keskkonnateadlikkuse tegevusala MHG õuealal (16.09.2022)
 • Teadlaste Öö (30.09.2022)

Üritused 2021. a:

 • Noorte seikluspäev (15.05.2021)
 • Tartu linna lastekaitsepäev (1.06.2021)
 • Autovabaduse pst (10.07.2021)
 • Autovabaduse pst (17.07.2021)
 • Autovabaduse pst (24.07.2021)
 • Autovabaduse pst (31.07.2021)
 • Autovabaduse pst (7.08.2021)
 • Tarkuse päev (1.09.2021)

Üritused 2020. a:

 • Supilinna päevad (aprill 2020)
 • Aparaaditehase lastekaitsepäev (juuni 2020)
 • Tartu Hansapäevad (juuli 2020)
 • Emajõe Festival (august 2020)

Üritused 2019. a:

 • Supilinna päevad 27.04.2019
 • Karlova perepäev 18.05.2019
 • Loodusfestivali linnalooduse päev 15.06.2019
 • Tartu Hansapäevad 20.07.2019

 

Tartu loodusmaja tegevust MobiInfo projekti tegevustes toetabSA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Samuti täname toetuse eest Tartu linna.

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus Tartu linn