Matkata on mõnus: matkaringi alustõed rabamatkal

Matkata on mõnus: matkaringi alustõed rabamatkal

Koolitus toimus 24.novembril 2018 Pärnus Tolkuse rabas

Koolituse koostajad ja läbiviijad:  Gedy Siimenson ja Argo Linnamäe.Eesmärk on, et koolitusel osalejad…

 • oskavad mõtestada noorsootöö põhimõtteid matkaringi kontekstis,
 • oskavad planeerida ja läbi viia ühepäevast jalgsimatka rabas,
 • oskavad leida asjakohast informatsiooni matkaringi õppekava ülesehituseks,
 • teavad võimalusi matkaringi tulemuste hindamiseks, meeskonnamängude leidmiseks ja raba ökosüsteemi uurimiseks loodusteaduslikel meetoditel.

 

Eesmärgi saavutamiseks teeme järgmist:

 

Meetodid

 • jäämurdjaks mitteformaalne vestlus tee ja küpsise kõrval
 • räätsamatk rabas koos kogenud matkajuhtidega
 • soojendustegevuseks tutvumismäng
 • ergutuspausid koos looduse uurimise hüpoteesidega (pH mõõtmine, vee puhastamine, mõõdistused jpm)
 • vestlusringid, lugude jutustamine võimalikest sekeldustest, ajurünnakud ja rollimängud väärtushinnangute toetamiseks
 • meeskondlik toiduvalmistamine ja reflekteerimisring kogemuse mõtestamiseks
 • matkaselli õpiraamatu kasutamine matkaja enda võimete hindamiseks ning ringi jätkutegevuste planeerimiseks
 • osalejate reflektsiooniring peale matka
 • ringijuhilt ringijuhile meetod (nagu noorelt noorele) mitteformaalse vestluse vormis oma kogemustest
 • kogemuslik õppimine (1. vahetu kogemus, 2. kogemuse peegeldamine, 3. õpitu üldistamine, 4. õpitu rakendamine) räätsadega rabas matkamise kaudu
 • töö väärtushinnangutega (vestlusringid, lugude jutustamine võimalikest sekeldustest, ajurünnakud ja rollimängud)

 

Miks osaleda?

 • õppija kogeb ise matkamist räätsadega ja oskab seetõttu paremini matkaks ette valmistuda ning vältida võimalikke sekeldusi
 • õppija õpib lisaks matkajuhtidelt ka kaasõppijatelt, loob kontakte ja saab vahetult oma kogemust mõtestada ning matkal tutvustatud meetodeid hinnata

 

Koolituse materjalid:

Lisa 1 – Matkaringi koondmaterjal. Slaidiesitlus. 

Lisa 2 – Matkaringi ainekava 

Lisa 3 – Matkalaagri kutse ja registreerimisvormi näidis 

Lisa 4 – Matka ettevalmistus 

Lisa 5 – Ülesanded matkapunktis 

Lisa 6 – Mängukaardid 1 

Lisa 7 – Mängukaardid 2 

 


TÄIENDAVAD MATERJALID MATKA KORRALDAMISEKS JA MATKAL ÕPPIMISEKS

Matkamine noorsootöö meetodina: https://www.tlu.ee/opmat/tp/matk.pdf – õppematerjal neile, kellel on huvi ja soov noortele matka korraldada või matkal osaleda.

Tagasisidestamiseks Matkaselli õpiraamat: https://drive.google.com/drive/folders/1buLlBk1psow1BxEOXyWIA5lbZv6Av2yx

Matkale sobivate äppide loetelu nutiseadmetes looduse tundmaõppimiseks:

 1. METSA TAGAVARA (Deskis OÜ)
 2. TALVINE AIALINNUAABITS (Walk&Learn)
 3. EESTI EPIFÜÜTSED SUURSAMBLIKUD (Tartu Ülikool)
 4. SEENEAABITS (Walk&Learn)
 5. EESTI LINNUD (Walk&Learn)
 6. HORISONDI PILVEAABITS (Walk&Learn)
 7. EESTI KALAD (Walk&Learn)
 8. KES KÄIS? (Tartu Ülikool)

 

KUST LEIDA MÕNUSAID MÄNGE MATKALE?

Kui olete õpilastele jaganud rollid, siis üks õpilastest võiks olla nö “hea kambavaimu hoidja”, kes valmistab 2-3 mängu matkale ise. Noorte oskused ja teadmised võivad sind üllatada ning noored ise valivad tihti endale sobilikumad mängud kui matkajuht seda teeks.

Kui aga on siiski vaja mängud ise ette valmistada (kui grupp teineteist ei tunne veel või on tegu esimese matkaga, mille ettevalmistustes kindel ei ole), siis saab huviringi juhendaja leida sobilikke mitteformaalseid meetodeid ja mänge järgnevatest allikatest:

 

KASULIKUD RAAMATUD MATKAMISE HUVIRINGI JUHENDAMISEKS: