Save the Baltic Sea

Tartu loodusmaja
Pressiteade
11.03.2024

11. märtsil alustas 10-liikmeline keskkonnaaktivistide meeskond, sealhulgas ka eestlanna Liisi Preedin, matka ümber Läänemere, korraldades 8 riigis keskkonnateadlikkust tõstvaid haridussündmusi, arutelusid ja töötubasid, eesmärgiga kiirendada Läänemere kriitilistele keskkonnaprobleemidele lahenduste leidmist.

“Save the Baltic Sea” initsiatiivi ekspeditsioonigrupp alustas teekonda Klaipėdast, Leedust, et jalgsi läbida ligikaudu 6000-kilomeetri pikkune Läänemere rannik. 9 kuu pikkuse matka jooksul kutsutakse kodanikke, valitsusi, organisatsioone ja ettevõtteid võtma kasutusele aktiivseid meetmeid mere säilitamiseks tulevaste põlvkondade jaoks.

“Läänemeri on kriitilises seisundis, mis seab ohtu selle pakutavad hüved,” ütleb ekspeditsiooni teaduse kaasamise koordinaator Laura Stukonytė. “Jätkusuutmatu inimtegevus on pannud meie mereökosüsteemid äärmusliku surve alla, alates liigsest lämmastiku ja fosfori sissevoolust kuni mereprügi ja ohtlike ainete jõudmiseni maalt merre. Samal ajal mõjutab Läänemerd ka kliimamuutus,” lisab ta.

2007. aastal võttis Euroopa Liit vastu Läänemere tegevuskava – strateegilise meetmete ja tegevuste programmi, mis parandaks Läänemere tervislikku seisundit aastaks 2030. Kuigi pärast kava vastuvõtmist on nähtud mõningaid keskkonnaalaseid edusamme, pole üle 50% kokkulepitud ühismeetmetest veel rakendatud. Ekspeditsioon soovib kiirendada neid meetmeid meie piirkonna mere keskkonnaprobleemide lahendamiseks. “Igaüks meist, kes elab Läänemere piirkonnas, panustab meie merekeskkonna seisundisse, sageli isegi teadmata. See tähendab, et igaühel meist on ka võim muutust ellu viia,” ütleb Giedrius Bučas, ekspeditsiooni juht, kes matkas 2019. aastal Leedus 1200 kilomeetrit vabatahtlike meeskonnaga.

Ekspeditsiooni meeskonnaga liitus ka eestlannast kogenud matkaja ja matkajuht Liisi Preedin.

“Eestlastena oleme merega koos kasvanud. See on meie kodu, mille kaitsmine on meie kohustus. Läänemere keskkonnaprobleemid on väga mitmetahulised ning vaid väike osa sellest on inimsilmale nähtav, seetõttu ei oska inimesed sageli Läänemere keskkonnaprobleeme teadvustada. Meie ekspeditsiooni eesmärk ongi nendele murekohtadele tähelepanu juhtida ning inimestele selgitada, et olgugi et meie rannad on visuaalselt suhteliselt puhtad, on Läänemere olukord kriitiline. Olukorra parandamiseks saab ja lausa peab oma panuse andma igaüks.” ütleb Saaremaalt pärit Liisi Preedin, kelle meeskonnaga liitumist koordineeris Tartu loodusmaja. Liisi on avalikkusele tuntud pikamaa matkaja, olles kõndinud nii läbi Ameerika Ühendriikide, Mehhiko piirist Kanadani kui ka näiteks 3000 km läbi Uus-Meremaa riigi.

“Save the Baltic Sea” ekspeditsioon jõuab järjega Eestisse sügisel. Oktoobri keskpaigas korraldatakse Tallinnas esimene avalik teavitusüritus töötubade ja aruteludega. Teine suurem teavitusüritus korraldatakse koostöös Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudiga novembri alguses Pärnus.

Hariduslikud tegevused ja töötoad viiakse ellu Euroopa Komisjoni rahastatava EU4Oceani koalitsiooni toel ning Eestis on ekspeditsiooni tegevusi ja üritusi koordineerivaks asutuseks Tartu loodusmaja.

 

Lisateavet avalike ürituste kohta leiab ekspeditsiooni veebilehelt ja sotsiaalmeedia kanalitest:
www.savebaltic.eu
www.facebook.com/SaveTheBalticSea
www.instagram.com/save.the.baltic.sea/

 

Samuti on võimalik annetada ekspeditsiooni toetuseks ning liituda matkaga marsruudi eri osades: https://savebaltic.eu/join-us/

 

Projekti Eesti koordinaator:
Gedy Matisen
56466887
gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee

save the baltic sea