Kestliku arengu eesmärke toetavad tegevused UNESCO ühendkoolide võrgustikule

Kestliku arengu eesmärke toetavad tegevused UNESCO ühendkoolide võrgustikule (nr 15482)

Projekt täisnimi: Kestliku arengu eesmärke toetavad UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti riiklikud ning rahvusvahelised tegevused 2019/2020 (projekt nr 15482)

Projekti toetavad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.01.2019 – 31.01.2020

Projektijuht: Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti kaudu toetada kestliku arengu eesmärkide poole liikumist rahvusvahelistel ja riiklikul tasandil. Soovime tõsta koolinoorte keskkonnateadlikkust ja õpetajate suutlikkust aidata noortel seostada loodus- ja keskkonnaalaseid teadmisi majanduse, kultuuri poliitikaga. Projekti jooksul toimub õpetajate täiendkoolitus ja kogukonna keskkonnatund; õpilaste rahvusvaheline keskkonnateadlikkuse laager ja õpetajate seminar; ÜRO tööprotsessi rollimängude sari õpilastele, kus tuginedes 1992.aasta Rio de Janeiro deklaratsioonile käsitletakse keskkonna, inimõiguste ja elektroonikajäätmete temaatikat; lindude ökoloogia õppepäevad; võrgustiku koostööseminar ja koostatakse mere-elustiku uurimiskomplekt koolidele. Rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu suurendame osalevate Eesti õpilaste keskkonnateadlikkust, kes seejärel oma teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute toel mõistavad, kuidas iga inimene ühiskonna liikmena saab mõjutada oma elukeskkonda.

Projekti tegevused:  

  1. Eesti õpetajate täiendkoolitus ja kogukonna keskkonnatund Sagadi looduskoolis 26.-27.02.2019 (25 osalejat).

  2. Riiklike ÜRO tööprotsessi rollimängude ettevalmistavad seminarid (märts 2019) ja rahvusvahelise suurürituse korraldamine õpilastele Noarootsis 25.-28.04.2019.

  3. Rahvusvahelise õpilaste laagri ja õpetajate seminari korraldamine Roosta Puhkekülas 26.-29.08.2019.

  4. Lindude ökoloogia õppepäevad õpilastele ja õpetajatele Viinistul 26.-27.09.2019.

  5. UNESCO ühendkoolide võrgustiku koolide heade kogemuste ja õpetlike apsakate veebikogumiku koostamine (august 2019).

  6. UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastalõpu koostööseminari korraldamine Tartu loodusmajas 28.09.2019.

Projekti koduleht: Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul (http://bsp.teec.ee/) ja rahvusvahelisel (http://www.b-s-p.org/home/) kodulehel ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel (https://maailmakool.ee/eesti-unesco-uhendkoolide-vorgustik/).

*

Projekti materjalid: UNESCO ühendkoolide võrgustiku õnnestumiste ja möödalaskmiste kogumik_2018-2019

*

Projekti tegevusi toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.