Baltic Youth EcoHub

Projekt: Empowering youth and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region (Rohelise kooli programmi õpilaste ja õpetajate võrgustiku tugevdamine jätkusuutliku Läänemere piirkonna heaks)

Projekti lühinimi: Baltic Youth Eco Hub

Kestus: 01.10.2020 – 31.12.2021

Projekti toetab: Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Nordic Council of Ministers)

Projekti kogueelarve: 582 419 DDK (ca 78 230 eur), sh omafinantseering 82 892 DDK

Tartu loodusmaja eelarve: 72 505 DDK (ca 15 243 eur)

Projekti koordinaator: Getrin Laanesoo

Projekti partnerid: juhtpartner Läti Keskkonnahariduse Sihtasutus, FEE Läti (Foundation of Environmental Education Latvia, FEE Latvia),  Soome Keskkonnahariduse Liit (FEE Finland), MTÜ Peipsi Järve Projekt (Venemaa),


Projektis osalevad koolid:
Pärnu Ühisgümnaasium, Pärnu Vabakool, Tartu Rahvusvaheline Kool, Muraste Kool, Võru Kesklinna Kool

Lühikirjeldus:

Meie eesmärk on edendada kogemuste vahetust ja koostööd Põhja- ja Baltimaade valitsusväliste organisatsioonide vahel, kes tegelevad säästva arengu haridusega (ESD), tuues välja keskkonnateemasid ja töötades välja meetodeid noorte võimestamiseks. Antud koostööprojekti nime kõla elavdamiseks mõtles meeskond välja lühinime “Baltic Youth Eco Hub”. Sama lühendit kasutame ka projekti sotsiaalmeedias, tagamaks, et meie tegevusi oleks lihtne üles leida.

Facebook – Baltic Youth Eco Hub

Instagram – Baltic Youth Eco Hub

Projekti eesmärk:

Rohelise kooli programm pakub noortele head võimalust eakaaslaste seas sarnaste huvide ja väärtushinnangutega gruppide moodustamiseks, olles seejuures valmis oma ideede ja veendumuste eest seisma. Oluline on tugevdada koolitajate pädevusi ning toetada õpetajad, mentoreid, et nad oskaksid noori paremini kõnetada ja kaasata ning hoida nende motivatsioon ja kaasatus kõrge. Selleks töötatakse metoodiline materjal välja täielikult osalusmeetodil, ühendades noorsooalgatuste rakendamiseks mitteformaalse ja kogemusliku õppimise meetodid ja lähenemisviisid ning juhendades seda protsessi, edendades samas noorte kodakondsuse, juhtimise, ettevõtlikkuse ja mentorluse pädevusi.

Lõppeesmärk – organisatsioonide ja haridustöötajate, noorte ja Läänemere piirkondade vaheline uus koostöö, uued kogemused ja ressursid, korraldatud kohalikud ja rahvusvahelised kohtumised, missioonid ning nende mõju kohalikele kogukondadele. Ootame Rohelise kooli programmi esindajate vahel uut tulevast koostööd ning metoodilist materjali saaks tõlkida ja levitada nii piirkonnas kui ka üle kogu maailma.

Projekti tegevused:

  • Suutlikkuse suurendamine ja kogemuste vahetamine partnerite vahel – tegevused partner organisatsioonidele Läänemere piirkonna uue võrgustiku arendamiseks, kogemuste ja parimate tavade vahetamine Rohelise kooli programmi rakendamisel, erinevate programmist kasu saavate vaatajaskondadega töötamine ning uue metoodika materjali väljatöötamine noorte mõjuvõimu suurendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.
  • Noorte osaluseks ja võimestamiseks suunitletud tegevused – noorte kõnetamine ja kaasamine aktiivseks kodanikuks olemises, uurides erinevaid keskkonnateemasid, viies ellu tegevusi ning toetades õpetajate, mentorite abiga nende mõtteid ja tegevusi. Projektis saab osaleda 5 noortegruppi (neli õpilast vanuses 11-20 koos õpetaja/juhendajaga) igast riigist.
  • Õpetajate, juhendajate ja/või vabatahtlike pädevuste arendamine – arendada vajalikke pädevusi noorte aktiivse kodaniku rolli suurendamiseks ning asjakohase abi ja toetuse pakkumiseks.
    Oodatavad tulemused on võrgustike loomine, uute kogemuste, pädevuste ja parimate tavade omandamine, metoodiline materjal kui Rohelise kooli programmi uus vahend nii noortele kui ka koolitajatele, keskkonnahariduse ja jätkusuutlikkuse laialdasem nähtavus ja tunnustamine.

Projektis valminud metoodiline materjal “Environmental inititives for sustainable community” inglise keeles ja “Keskkonnaalgatused jätkusuutliku kogukonna heaks” eesti keeles.

Noorte keskkonnaalgatused Eestis. Siia tuleb peatselt algatuste kirjeldused.

 

Lisainfo Rohelise kooli programmi kohta


 

Lisainformatsioon:

Getrin Laanesoo
Projektijuht Eestis
E-post: getrin.laanesoo@tartuloodusmaja.ee
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010