Eesti-Vene piirialade keskkonnateadlikkuse tõstmine

/foto: www.facebook.com/estoniarussia/


Projektist lähemalt


Projekt: GreenMind. Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area.
Kestus: 1.08.2019- 31.01.2022
Projekti toetab: Eesti-Vene piiriülese koostöö programm, kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogueelarve: 495 440.00 eur
Tartu loodusmaja eelarve: 131 750.00 eur


Projekti juhtpartner:
   Pskov regional public organization «Lake Peipsi Project (Pskov)»
Teised partnerid: Pskov regional centre of the development of gifted children, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Tartu loodusmaja

Üldeesmärgiks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi järve regioonis keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna ja puhkevõimaluste loomisele. Projekti toel töötatakse välja praktilisi õppematerjale, mida saavad kasutada nii tänased kui tulevased keskkonnaharijad. Läbi viidavad koolitustegevused õpetajatele, keskkonnahariduse spetsialistidele, ametnikele toetavad keskkonnahariduse kvaliteedi tõusu nii Eestis kui Venemaal ning teavitustegevused hõlbustavad laiema ühiskondliku konteksti loomist, mis aitab kaasa projektitulemuste jätkusuutlikkusele.

/täpsem info tegevuste kohta on täiendamisel/

 

 


Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Lisainformatsioon:

Eeva Kirsipuu-Vadi
projekti koordinaator
E-post: eeva.vadi@gmail.com
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010