Projekti nimi: Kestliku arengu hariduse edendamine õuesõppe meetoditega Läänemere tervise parandamiseks

Rahastusallikas: Nordplus Horisontaalne 2024

 

 

 

 

Projekti ID: NPHZ-2024/10120

Projekti periood: mai 2024 – aprill 2025

Kokku eraldatud summa: 70 584 eurot

 

Juhtpartner:

Tartu Keskkonnahariduse Keskus (EV, Sihtasutus)
Projekti koordinaator: Gedy Matisen (gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee)

 

Koostööpartnerid:

“Puhta Leedu Nimel” (LT, MTÜ)
Projektijuht: Milda Nutautienė (info@savebaltic.eu)

Norrtälje Looduskaitse Sihtasutus (SE, MTÜ)
Projektijuht: Lotta Andersson (lotta@norrtaljenaturcentrum.se)

 

Projekti kokkuvõte:

Projekti eesmärkideks on edendada keskkonnaharidust õuesõppe meetoditega, toetada osalevate organisatsioonide jätkusuutlikkust ning soodustada kultuuridevahelist koostööd Läänemere-äärsetes riikides. Selleks korraldatakse kolm haridussündmust Norrtäljes (19.06.2024), Tallinnas (16.10.2024) ja Klaipedas (13.12.2024), mis toetavad “Save the Baltic Sea” algatust, kus läbi praktiliste ja teaduslike töötubade, harrastusteaduse vaatluste, rannakoristuste, paneeldiskussiooni ja loengute käsitletakse erinevaid Läänemere probleeme ja võimalikke lahendusi oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.

 

save the baltic sea

 

 

 

Need sündmused on suhtlusplatvormideks erinevatele keskkonna- ja haridusasutustele ning õppijatele, arendavad teaduspõhise lähenemise baasoskusi, kasvatavad sotsiaalset vastutustunnet ja kultuuridevahelist mõistmist. Osalejad laiendavad oma teadmisi keskkonnaprobleemidest, mis on vajalikud rohepöörde ja jätkusuutliku arengu jaoks.

Lisaks sündmuste korraldusele, arendatakse projekti käigus ka õppematerjale. Tartu loodusmaja parki valmib interaktiivne kivirada, mille kasutamist toetab arendatav geoloogia õppeprogramm Läänemere piirkondade rändrahnudest. Norttälje looduskoolile valmib 6 ökoloogia uurimise komplekti, et keskkonnahariduse jagamisel rakendada “mobiilse klassiruumi” metoodikat. Õppematerjalid tõlgitakse ja jagatakse osalevate partnerite kodulehtedel, et need võimaldaksid meie kogemustest õppimist ka teistes õuesõppega tegelevates organisatsioonides. Projektipartnerite võrgustumine ja töötajate professionaalse arengu toetamine toimub igakuisete veebikohtumiste ja kahe füüsilise kohtumise kaudu (Norttäljes 18.-20.06 ning Klaipedas 12.-14.12). Lisaks toimub projekti tulemusi levitav videokonverents (märts 2025), kuhu oodatakse osalejaid kogu maailmast. Integreeritud lähenemisviis tagab, et projekti eesmärgid, sealhulgas sotsiaalne jätkusuutlikkus ja vastutus keskkonna puhtuse ees, oleksid tagatud nii teoorias kui praktikas. 

Tartu loodusmaja
Pressiteade
11.03.2024

11. märtsil alustas 10-liikmeline keskkonnaaktivistide meeskond, sealhulgas ka eestlanna Liisi Preedin, matka ümber Läänemere, korraldades 8 riigis keskkonnateadlikkust tõstvaid haridussündmusi, arutelusid ja töötubasid, eesmärgiga kiirendada Läänemere kriitilistele keskkonnaprobleemidele lahenduste leidmist.

“Save the Baltic Sea” initsiatiivi ekspeditsioonigrupp alustas teekonda Klaipėdast, Leedust, et jalgsi läbida ligikaudu 6000-kilomeetri pikkune Läänemere rannik. 9 kuu pikkuse matka jooksul kutsutakse kodanikke, valitsusi, organisatsioone ja ettevõtteid võtma kasutusele aktiivseid meetmeid mere säilitamiseks tulevaste põlvkondade jaoks.

“Läänemeri on kriitilises seisundis, mis seab ohtu selle pakutavad hüved,” ütleb ekspeditsiooni teaduse kaasamise koordinaator Laura Stukonytė. “Jätkusuutmatu inimtegevus on pannud meie mereökosüsteemid äärmusliku surve alla, alates liigsest lämmastiku ja fosfori sissevoolust kuni mereprügi ja ohtlike ainete jõudmiseni maalt merre. Samal ajal mõjutab Läänemerd ka kliimamuutus,” lisab ta.

2007. aastal võttis Euroopa Liit vastu Läänemere tegevuskava – strateegilise meetmete ja tegevuste programmi, mis parandaks Läänemere tervislikku seisundit aastaks 2030. Kuigi pärast kava vastuvõtmist on nähtud mõningaid keskkonnaalaseid edusamme, pole üle 50% kokkulepitud ühismeetmetest veel rakendatud. Ekspeditsioon soovib kiirendada neid meetmeid meie piirkonna mere keskkonnaprobleemide lahendamiseks. “Igaüks meist, kes elab Läänemere piirkonnas, panustab meie merekeskkonna seisundisse, sageli isegi teadmata. See tähendab, et igaühel meist on ka võim muutust ellu viia,” ütleb Giedrius Bučas, ekspeditsiooni juht, kes matkas 2019. aastal Leedus 1200 kilomeetrit vabatahtlike meeskonnaga.

Ekspeditsiooni meeskonnaga liitus ka eestlannast kogenud matkaja ja matkajuht Liisi Preedin.

“Eestlastena oleme merega koos kasvanud. See on meie kodu, mille kaitsmine on meie kohustus. Läänemere keskkonnaprobleemid on väga mitmetahulised ning vaid väike osa sellest on inimsilmale nähtav, seetõttu ei oska inimesed sageli Läänemere keskkonnaprobleeme teadvustada. Meie ekspeditsiooni eesmärk ongi nendele murekohtadele tähelepanu juhtida ning inimestele selgitada, et olgugi et meie rannad on visuaalselt suhteliselt puhtad, on Läänemere olukord kriitiline. Olukorra parandamiseks saab ja lausa peab oma panuse andma igaüks.” ütleb Saaremaalt pärit Liisi Preedin, kelle meeskonnaga liitumist koordineeris Tartu loodusmaja. Liisi on avalikkusele tuntud pikamaa matkaja, olles kõndinud nii läbi Ameerika Ühendriikide, Mehhiko piirist Kanadani kui ka näiteks 3000 km läbi Uus-Meremaa riigi.

“Save the Baltic Sea” ekspeditsioon jõuab järjega Eestisse sügisel. Oktoobri keskpaigas korraldatakse Tallinnas esimene avalik teavitusüritus töötubade ja aruteludega. Teine suurem teavitusüritus korraldatakse koostöös Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudiga novembri alguses Pärnus.

Hariduslikud tegevused ja töötoad viiakse ellu Euroopa Komisjoni rahastatava EU4Oceani koalitsiooni toel ning Eestis on ekspeditsiooni tegevusi ja üritusi koordineerivaks asutuseks Tartu loodusmaja.

 

Lisateavet avalike ürituste kohta leiab ekspeditsiooni veebilehelt ja sotsiaalmeedia kanalitest:
www.savebaltic.eu
www.facebook.com/SaveTheBalticSea
www.instagram.com/save.the.baltic.sea/

 

Samuti on võimalik annetada ekspeditsiooni toetuseks ning liituda matkaga marsruudi eri osades: https://savebaltic.eu/join-us/

 

Projekti Eesti koordinaator:
Gedy Matisen
56466887
gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee

save the baltic sea

Projekt täisnimi: Koos parema keskkonnahariduse kvaliteedi suunas – Together Towards Improved Quality of Environmental Education (QualitE), projekt nr 2023-2-EE01-KA210-SCH-000185260.

Projekti toetab: Euroopa Liit läbi ERASMUS+ üldhariduse valdkonna väikeprojektide programmi summaga 60 000 €.

 

euroopa liit

 

Projekti kestus: 01.01.2024 – 31.12.2024

Projektijuht: Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriks Helsingi Taaskasutuskeskus (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy)

Projekti eesmärgid:

 • Luua ülevaade Eesti ja Soome keskkonnahariduse kvaliteedi hindamise strateegiatest ja tööriistadest, õppida teineteise kogemustest ning võtta asutustes kasutusele ühiselt testitud versioonid, et tõsta pakutava keskkonnahariduse kvaliteeti.
 • Luua riiklikku õppekava toetav interdistsiplinaarne ringmajanduse õppeprogramm, mida keskkonnahariduse keskused saaksid pakkuda koolidele, et edendada ringmajanduse põhimõtteid ja kestlikke tavasid Euroopas ja väljaspool.
 • Korraldada koolitusreise ja veebiseminar, et tugevdada koostööd Eesti ja Soome partnerite vahel, keskendudes kestlikku arengut toetavale haridusele ja ringmajandusele.

Oodatavad tulemused:

 • Mai 2024: On loodud esimene ühine formaat täiustatud kvaliteedihindamise vahenditest keskkonnaharidusprogrammidele Eesti ja Soome partneritele. Juhindume Eesti Keskkonnahariduse Ühingu ja Soome Loodus- ja Keskkonnakoolide Võrgustiku (LYKE) poolt arendatud keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemidest ning teeme nendega koostööd. Korraldame 16 osalejale (8 mõlemast organisatsioonist) veebipõhise ettevalmistava kursuse märtsis ning koolitusreisi Helsingisse 22.-24. aprillil.
 • Oktoober 2024: On loodud interdistsiplinaarne ringmajanduse õppeprogramm, mis põhineb varem seatud kvaliteedi mõõdupuudel. Korraldame 16 osalejale (8 mõlemast organisatsioonist) veebipõhise ettevalmistava kursuse ning koolitusreisi Tartusse 23.-25. septembril, et katsetada täiustatud kvaliteedihindamise tööriistu uue ringmajandusprogrammi piloteerimisel. Ringmajandusprogramm on sisaldab õpilasi kaasavaid meetodeid, rõhutab kestlikkust, ressursitõhusust, jäätmete vähendamise olulisust ning tutvustab ringluslahendusi.
 • Detsember 2024: Korraldatakse ülemaailmne veebinar, kus jagatakse projekti tulemusi, kogemusi ja õppetunde laiema publikuga. Projekti materjalid tõlgitakse inglise, eesti ja soome keelde ning koostatakse põhjalik projekti kokkuvõte laiemaks levitamiseks.

Meie eesmärgid kattuvad ERASMUS+ prioriteetidega, pakkudes haridustöötajatele olulisi töövahendeid: oma töö kvaliteedi hindamise tööriistu, ringmajanduse õppeprogrammi ja toetavat võrgustikku koostööks. Need tööriistad toetavad haridustöötajate professionaalset arengut, et õpetada järgnevatele põlvkondadele, kuidas keskkonda säilitada ja kliimamuutustele vastu astuda.

Projekti koduleht:
Tegevused ja nende tulemused kajastatakse Tartu loodusmaja kodulehel ning Soome partneri kodulehel ning ERASMUS+ rahastatud projektide süsteemis.

Fotod Tartu loodusmaja ja Eesti Keskkonnahariduse Ühingu ühiskülastusest Soome partnerite juurde 22.aprillil 2024.

Autor: Minttu Paananen

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2023-2024 (RE.4.04.23-0244)

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

kik

Projekti kestus: 01.09.2023 – 30.09.2024

Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: 

Üleriigilise ja rahvusvahelise keskkonnaharidusliku koostöö arendamine UNESCO ühendkoolide vahel ning keskkonnateadlikkust suurendavate ühistegevuste pakkumine koolidele. Projekti eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu kasvatada Eesti õpilastes aktiivset keskkonnateadlikku hoiakut. Projektis osalemine annab õpilastele võimaluse omandada teadmisi ja oskuseid ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid vastutustundlikuks maailmakodanikuks kujunemisel. Projekt toetab koole kestliku arengu põhimõtete järgimisel õppetöös ja tegevustes ning pakub üleriiklikke ja rahvusvahelisi võimalusi koolituseks ja õppetöö mitmekesistamiseks.

Projekti tulemused:

1) Võrgustiku koordinaator kavandab ja koordineerib võrgustiku keskkonnahariduslike tegevusi (6 loodusvaatlusprogrammi tegevused, Läänemere ja kestliku arengu teemaline veebiviktoriin, töövarjupäevad teadlastega õpilastele, koolitused jt ), suhtleb koolidega ja nõustab liikmeid võrgustiku tegevuste osas, aidates luua koolides tegevuste järjepidavust. Kaasab võrgustiku liikmeid võrgustiku arendustegevusse rahvusvahelisel tasandil, et parendada koordineerimise ja ühistegevuste kvaliteeti. 2023/2024 õppeaastal kavandab ja viib läbi 2 kontakt- ja kuni 3 veebipõhist koostööseminari võrgustiku liikmetele, eesmärgiga jagada toimuvad praktikad ja leida sõpruskoole – tuleviku projektide partnereid. Koordinaator osaleb ka võrgustiku aastakonverentsi kavandamisel, mis on oluline sündmus võrgustiku sidususe ja kvaliteetse infovahetuse tagamiseks. Mainitud tegevustesse on planeeritud kaasata 2023/2024 aastal ca 140 inimest.

2) Harrastusteaduse ja õpetajate digioskuste edendamiseks korraldatakse 3 koolituspäeva eri aastaaegadel (sügis, talv, suvi), mis on omavahel seotud ning tuginevad Läänemere Projekti looduvaatlusprogrammidele, mille jaoks oli varasematel aastatel loodud põhjalikud juhend- ja õppematerjalid. Koolituspäevade fookuses on andmebaaside kasutamine loodusvaatluste talitamisel ja praktilised tegevused. Need aitavad õpetajal süstemaatliselt lõimida harrastusteadust ja elurikkuse teema käsitlemist oma õppetöösse. Koolitused on olulised, et tagada järjepidavat loodusvaatluste programmide läbiviimist võrgustiku koolides.
Lisaks korraldatakse energeetika, keskkonnasäästliku majanduse ja rohepöörde teemaline 1-päevane koolitus, kus tutvustatakse teemade käsitlemist toetavaid õppematerjale (hariduslik rollimäng ja kesktlikkuse pädevusi arendavad ülesanded). Koolitustesse kaasatakse kokku 100 inimest ning koolituste materjalid on hiljem avalikult kättesaadavad.

3) 2024. aasta kevadel toimub Soomes Seili saarel rahvusvaheline õppelaager, mis keskendub kestliku arengu eesmärkidele ja õpilaste kestlikkue pädevuste arendamisele, sh ka kultuuridevahelise koostööle, kus osleb 6 osalejat Eestist. 2024. a augustil toimub Läänemere ekspeditsioon purjekatel 24 osalejale, kes õpivad tegema loodusvaatlusi Läänemerel, kasutavad vaatluste tegemisel loodusteaduslikke meetodeid ning teadvustavad Läänemere suuremaid probleeme ja püüavad leida lahendusi, mida kooli või klassiga ära teha saaksid. Õppereisidel saadud kogemused, teadmised ja uued tutvused võimaldavad osalevatel õpilastel ja õpetajatel leida toetajaid ja kaasamõtlejaid, et üheskoos liikuda keskkonnasäästlikumate igapäevaste harjumuste poole. Laagrites loodud kestliku arengu teemalisi töötubasid viivad osalejad läbi ka oma koolides.

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelisel kodulehel ning tegevused lingitakse ära Maailmakooli kodulehel.

Projekt täisnimi: Kasvades oma toiduga

Projekti toetab: Sihtasutus Tartu 2024 ja Tartu linn, lisaks kaasfinantseering Rohelise kooli programmi tegevustest ja toetustest

Projekti kestus: 1.jaan 2022 – 31.dets 2024

Projekti üldjuht: Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Elen Peetsmann

Projekti partnerid: Tartu loodusmaja koos Rohelise kooli programmiga

Projektijuht Tartu loodusmajas: Eeva Kirsipuu-Vadi

Projekti eesmärgid ja tegevused:

 • Toetame Tartu ja Lõuna-Eesti koole ja lasteaedasid õppeaedade rajamisel.
 • Mitmekülgne loovharidusprogramm aitab tõsta laste ja perede teadlikkust toidu kasvatamisest.
 • Praktilised õppematerjalid aitavad rajada maheaeda ja rikastada aias tegutsemist.
 • Loome aktiivse ja avatud Tartu kogukonnaaedade võrgustiku.
 • Korraldame õunamahla pressimise aktsiooni “Kubiseb ubinaist” ja propageerime kompostimist “Lehed toiduks!” sündmustel abil.

Projekti koduleht: https://kasvadesomatoiduga.emu.ee/

Projekti toel valmivad materjalid on leitavad projekti üldlehelt ja Rohelise kooli programmi õppematerjalide lehelt

Käesolevat lehekülge aktiivselt ei uuendata, projekti kohta detailne info on leitav projekti kodulehelt.

Projekti nimi: Rohelise kooli programm Eestis 2022/2023 õppeaastal

Projekti kestus: 1.sept 2022 – 30.sept 2023

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projektijuht: Maris Mägi, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Projekti eesmärk: Haridusasutuste säästvat arengut toetava ülemaailmse Rohelise kooli programmi võrgustiku jätkuv koordineerimine ja tegevuste elluviimine Eestis ligi 210 õppeasutusega. Projekti elluviimise tulemusena on Rohelise Kooli programm ühiskonnas senisest enam tuntud ja väärtustatud ning võrgustiku identiteet on tänu ühisüritustele ja kampaaniale tugevnenud, liitunud on rohkem aktiivseid haridusasutusi.

Projekti tegevused: uuendamisel

 • Rohelise kooli võrgustiku arendamine, sh nii Eesti-sisene suhtlus kui koostöö rahvusvahelise võrgustikuga
 • Programmi turundus ja kommunikatsioon, sh uudiskirja koostamine – vt ilmunud uudiskirju siit
 • Võrgustikuseminaride läbiviimine
 • Digikoristusnädala ettevalmistus ja läbiviimine
 • Keskkonnamärgise Roheline lipp taotlemise ettevalmistus ja läbiviimine, tunnustusürituse-konverentsi korraldamine

Projekti koduleht: www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Lisainfo: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee

 

kik

Loodusfestivali linnalooduse päeva külastajatele avanes Tartu loodusmaja töötubades võimalus uudistada ja ettevaatlikult käega katsuda ehtsaid Madagaskari sisiprussakaid ning raagritsikaid, kes olid loodusmaja loomatoast festivalipäevale kaasa võetud. Väiksesed loodusesõbrad said taaskasutatavatest materjalidest meisterdada sääskede peletamiseks omaenda sääsepilli, samuti oli võimalik putukate nägemist imiteerivate prillide abil läbida lõbus putukarada.

Jäätmesorteerimise töötoas uurisime inimeste käest, kui palju kodudes igapäevaselt jäätmeid sorteeritakse. Huvilistele jagasime nippe, kuidas jäätmete teket vähendada ning välisündmuste hooaaja puhul tutvustasime keskkonnasõbralikke alternatiive pakenditele ja ühekordsetele nõudele.

Lisainformatsiooni Tartus asuvate jäätmejaamade kohta leiad SIIT.

 

Festivalil valminud  sääsepilli meisterdamine on imelihtne.
Vaja läheb pesupulka, nööri, tugevat liimi (kuum liim või PVA või Moment), kaht pabeririba, paberist lõigatud tiiba ning õhupallist lõigatud riba.

Töö käik:

 • Rulli mõlemad paberiribad tihedalt kokku ja liimi kumbki rull mõlemale poole pesupulga väliskülge (need on sääse silmad).
 • Lõika tugevast paberist välja tiib ning liimi tiib ning nöör pesupulga sisekülgedele.
 • Pinguta õhupallist lõigatud (kinnine) riba pesupulga ümber.
 • Et pillist sääsepininat välja võluda, keeruta sääsepilli nööri abil kiirete liigutustega.

Pildis näeb meisterdamine välja selline:

 

 

Mobiilse infopunkti tegevusi toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainvesteeringute KeskusTartu loodusmaja

 

Mobiilne infopunkt Karlova perepäeval 18.05.2019

Tartu loodusmaja andis ka sel aastal Karlova perepäevale hoogu mitmete vahvate tegevustega. Kuna maikuu on traditsiooniliselt looduskaitsekuu, siis pühendusime ka meie sel päeval elurikkuse märkamisele loodusmaja pargis. Väikesed ja suured loodusvaatlejad võisid endale meisterdada binokli, et sellega loodusmaja parki orienteerumisretkele minna. 

Külastajatele oli avatud ka Tartu loodusmaja liigirikas talveaed ning loomatuba. Karlova pered said oma teadmised proovile panna harivas ja lõbusas jäätmesorteerimise mängus. Jagasime nõuandeid ja nippe, kuidas jäätmete teket üldse vähendada. Inspireerivat lisalugemist loodussäästliku elustiili kohta leiad kindlasti ka blogist Suletud ring ja blogist Nullkulu

Lisainformatsiooni Tartus asuvate jäätmejaamade kohta leiad SIIT.

 

Binokli meisterdamine on tegelikult väga lihtne.

Vaja läheb kahte WC-paberi rulli südamikku, värvilise paberi ribasid, liimipulka, klambrilööjat, vilt- või värvipliiatseid binokli kaunistamiseks, naasklit ja nööri.

Töö käik:

 • Vali eelmistest meisterdamistest allesjäänud paberijääkide seast endale meeldivat värvi ribad ja liimi nendega WC-paberi rullid üle.
 • Aseta rullid tihedalt kõrvuti ja klammerda klambrilööjaga mõlemalt poolt umbes 1 cm kauguselt ava otstest kokku.
 • Tee naaskliga rullide väliskülgedesse (samuti 1 cm ülaservast) augud, sikuta neist paraja pikkusega nöör läbi ja tee pidav sõlm
 • Soovi korral kaunista binokkel vilt- või värvipliiatsitega, riputa kaela ning seejärel oledki valmis suunduma põnevale uurimisretkele!

Pildis näeb kõik välja nii:

 

 

Mobiilse infopunkti tegevusi toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainvesteeringute KeskusTartu loodusmaja

 

Mobiilne infopunkt Supilinna päevadel 27.04.2019

Tartu loodusmaja osales mobiilse infopunktiga XVIII Supilinna päevade platsipäeval 27. aprillil 2019.  Kuna ilm oli imeline, siis võttis platsipäeva tegemistest osa rekordhulk inimesi ja väga suur osa neist jõudis ka loodusmaja telki, kus kõik soovijad said joonistada, värvida ja meisterdada linnulohesid ning tuulevurre. Samuti toimus Supilinna perede vahel meeleolukas ja hariv jäätmesorteerimisvõistlus, mille käigus tekkis põnevaid arutelusid jäätmekäitluse teemadel.

Lisainformatsiooni Tartus asuvate jäätmejaamade kohta leiad SIIT.

Linnulohe meisterdamise juhendi leiad SIIT.

Tuulevurri meisterdamise juhend asub SIIN.

 

 

Mobiilse infopunkti tegevusi toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainvesteeringute KeskusTartu loodusmaja