Üleminekuõhtu “Heade suhete linn” 17.10.2018

Seekordne üleminekuõhtu “Heade suhete linn” võtab tähelepanu alla suhted: kuidas on kogukondlikud suhted aluseks säästva linna tekkele? Kuidas tekib heade suhete linn?

Aeg: 17. oktoober 2018 kell 19:00-21:00
Asukoht: Tartu loodusmaja saal

Tartu Loodusmaja ja Elav Tartu Liikumise korraldusgrupp korraldavad 2018. aastal Üleminekuõhtute sarja Tartu Loodusmajas, Lille 10. Iga kuu kolmandal kolmapäeval toimuvad üritused kutsuvad kokku inimesi, kes on huvitatud sellest, kuidas saame ise linnas säästlikumalt toimida.

***

Kuidas luua ja hoida head suhted kõikide linnakogukonna liikmete vahel vaatamata vanusele ning sotsiaalsele ja kultuurilisele taustale? Ehk kuidas panustavad kogukondlikud liikumised ja kodanikualgatused loodus- ja inimsõbralikuma linnakeskkonna tekkesse?

Praktiliste harjutuste abil viib ürituse läbi Dagmar Narruson:
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejõud, suhtlemistreener. Tegeleb koostöö- ja suhtlemisoksuste, coaching’u, kogukonna kestlikkuse, koosloome, vaimse tervise ja kogemusnõustamise teemadega.

How create and keep good relationships among all urban community members regardless of age and social and cultural background?
***

Üritus on tasuta. Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Elav Tartu on kodanikeliikumise võrgustik, mis ühendab inimesi, kes on teadlikud sellest, et elava ja jätkusuutliku linna loomine on kodanike enda kätes.
Algatus on inspireeritud ülemaailmsest liikumisest ‘’Towns in transition’’ – www.transitionnetwork.org

Posted by Elav Tartu Liikumine on Esmaspäev, 8. oktoober 2018

Rohkem infot:
http://elavtartu.weebly.com
https://www.facebook.com/ElavTartuLiikumine
Elav Tartu FB grupp

Korraldusgrupi kontaktid:
elav.tartu@gmail.com
tel. +372 53818701; +372 55961331