Tartu loodusmaja teated seoses eriolukorraga

Head lapsevanemad, sündmuste korraldajad ja külastajad, hoiame üksteise tervist!

Ettevaatusabinõuna oleme alates 14.03 klientidele ja külastajatele suletud. Jätame ära kõik üritused, laste sünnipäevad, õppeprogrammid. Huviringide töö toimub distantsõppel.

Edasiste arengute ja tegevustega hoiame teid kursis kodulehel ja sotsiaalmeedia vahendusel. Võtame lähiajal ühendust kõigiga, kellele peame ruumibroneeringute, sünnipäevade ja õppeprogrammide tühistamisest teada andma. Huviringid viiakse distantsõppele ning selle kohta lisame peagi täpsema info.

Eelmainitud ettevaatusabinõusid rakendame esialgu 1.maini või kuni eriolukorra kehtimiseni. Ettevaatusabinõude rakendamise vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel. Samas jätkame igapäevast tööd ja meiega saab nagu ikka ühendust võtta telefoni (736 6120, 50 555 27) ja e-kirja teel (info@tartuloodusmaja.ee).

Säilitage rahulik meel ning hoidke tervist!
Tartu loodusmaja

***

Otsuse alus: Tartu Linnavalitsuse otsus 12. märtsist 2020 ja Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldus nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“.

***

Lisainfo: