Tartu loodusmaja ja Lotte Lasteaed jagavad kogemusi oma teekonnast Rohelise Koolina

/Foto: Tartu loodusmaja/

Tartu loodusmaja
PRESSITEADE
7.11.2019

Tartu loodusmaja ja Lotte Lasteaed jagavad kogemusi oma teekonnast Rohelise Koolina

***

Tartu loodusmajas toimub homme (8.11.2019) algusega kell 15.00 Rohelise Kooli  tutvustusüritus. Oodatud on eelkõige kõik koolide ja lasteaedade esindajaid, kes sooviksid programmist rohkem teada saada. 

Tutvustusüritusel räägitakse sellest, mida Roheliseks Kooliks olemine tähendab, milline näeb välja programmiga liitunute igapäevaelu ja kuidas ikkagi tuua keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult. Oma kogemusest räägivad Tartu loodusmaja huvikooli infojuht Pille-Riin Pärnsalu ja Tartu Lotte Lasteaia direktor Viive Vellemaa,  kuidas Rohelise Koolina tegutsemine aitab neil vähendada igapäevaste tegevuste keskkonnamõju ja kujundada noorte keskkonnateadlikkust. Nii Tartu loodusmaja huvikool kui Lotte Lasteaed on programmis osalenud alates 2018. a sügisest, Tartu loodusmaja taotles endale edukalt ka 2019 a kevadel ökomärgise roheline lipp. 

Programmi koordinaatori Eeva Kirsipuu-Vadi sõnul võiks Rohelise Kooli programmiga liitunud koolide ja lasteaedade arv üle Eesti olla suurem. See ei tähenda, et kõik Eesti koolid ja lasteaiad peaksid selle programmiga kohe liituma, kuid pikemas perspektiivis keskkonnasäästliku mõtteviisi igapäevastesse tegevustesse integreerimine on väga oluline.  Koolidel on suur roll aidata noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks ning Rohelise Kooli programmiga ühinemine aitab sellele kaasa.

Eestis on Rohelise Kooli programmiga liitunud üle 120 kooli ja lasteaia. Üle maailma on võrgustikus lisaks Eestile veel 67 maad ja üle 51 000 õppeasutuse. Programmist täpsemalt saab lugeda Tartu loodusmaja kodulehelt https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

*********

Tartu loodusmaja Roheline kool

Rohelise kooli programmi Eesti koordinaator on alanud õppeaastal (2019/2020) Tartu loodusmaja, programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts ning rahvusvaheliselt juhitakse programmi Taanis asuvast MTÜ-st Foundation for Environmental Education. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

Rohelise Kooli programmi koordineerimist Eestis toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisainfo:

Eeva Kirsipuu-Vadi
Rohelise Kooli programmi Eesti koordinaator
tel +372 5213881 eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee