Selgusid Läänemere veebiviktoriini tulemused

Meil on hea meel teatada, et tänavune UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti veebiviktoriin on lõppenud ja tulemused on selgunud!

Kokku nuputas viktoriinil 3790 õpilast 8 Läänemere-äärsest riigist, kellele lisaks proovisid oma nutikust ka 23 täiskasvanud loodushuvilist ja õpetajat. Kõige rohkem osalejaid oli Eesti koolidest ning see on ka kõigi aastate rekord – 3213 õpilast ja õpetajat. Teiste Läänemere-äärsete riikide seast oli kõige suurem huvi Leedus (230 osalejat), seejärel Lätis (220 osalejat), Soomes (66), Poolas (55), Saksamaal (16), Taanis (7) ja viimaks Venemaal (6). Vaid üks Läänemere Projekti riik jäi sel korral osalejate seast välja – Rootsi. Veebiviktoriin toimus kolmes vanuseastmes, kõige populaarsem oli viktoriin 14-16aastaste seas (1650 õpilast), seejärel 17-19aastaste vanuserühmas (1118 õpilast) ja viimaks 10-13aastaste hulgas (964 õpilast).

Rekordi püstitasime tänavu ka osalevate koolide arvu poolest – kokku osales 88 üldharidusasutust üle Eesti! Kõige arvukamalt olid esindatud Gustav Adolfi Gümnaasium (428 osalejat) ja Tallinna 21. Kool (280 osalejat), mis kuuluvad UNESCO ühendkoolide võrgustiku (sh Läänemere Projekti) aktiivsete liikmete hulka. Uutest võrgustiku liikmetest olid kõige arvukamalt esindatud Kuusalu Keskkool (179 osalejat) ja Kohtla-Järve Gümnaasium (146 osalejat). Kiili Gümnaasiumist, mis on eelnevalt olnud Läänemere Projekti kool, aga hetkel aktiivselt uuenenud võrgustikku ei kuulu, osales 193 õpilast.

 • 10-13a vanuserühmas saavutasid maksimaalse tulemuse 3 õpilast Eestist, 1 õpilane Saksamaalt ja 2 õpilast Leedust. Kolm Eesti parima tulemusega õpilast saavad peaauhinna ning loosi tulemusel saab Narva Vanalinna Gümnaasium üheks kuuks Mondo virtuaalreaalsusmängu. Maksimaalsest punktisummast 5 punkti vähem kogus Eestis 22 õpilast, kelle hulgast loositi ülejäänud kaks peaauhinda.
 • 14-16a vanuserühmas saavutasid maksimaalse punktisumma 8 õpilast Poolast ja 5 õpilast Maardu gümnaasiumist. Maardu gümnaasium ei kuulu hetkel võrgustiku liikmete hulka, kuid julgustame kooli huvi korral võrgustikuga liituma ning anname tublidele õpilastele võimaluse osaleda BSP töövarjupäevadel 2022. aasta suvel. Maksimum tulemusest 5 punkti väiksema summa said 3 õpilast võrgustikuga liitunud Eesti koolidest – neid ootame osalema purjeõpperetkel Soome saarestikku 2022. a suvel ja tunnustame neid mahetoodetega. III koha ehk maksimumist 10 punkti vähem saavutas 34 õpilast, kelle vahel loositi välja ülejäänud kaks Läänemere Projekti auhinda ning Fotografiska kinkekaart MTÜ Mondo poolt.
 • 17-19a vanuserühmas saavutasid maksimaalse tulemuse 3 õpilast Tallinna 21. koolist, keda autasustatakse peaauhinnaga. Maksimumist 5 punkti väiksema summa said Eesti koolidest 14 õpilast, kellele pakutakse töövarjupäeva võimalust ning kelle hulgast loositi ülejäänud kaks Läänemere Projekti auhinda ja Fotografiska kinkekaart MTÜ Mondo poolt. Rahvusvaheliselt sama kõrgeid tulemusi selles vanuserühmas ei ole saavutatud.

Lisaks anname igas vanuserühmas kõrge punktisumma saanud väheesindatud võrgustiku liikmetele eriauhinnad – Kadrina Keskkool, Sillaotsa kool ja Lihula Gümnaasium. Rohelise kooli programm andis igas vanuserühmas välja ka oma eriauhinna.

2021.a Läänemere veebiviktoriini auhinnasaajateks on (nimesid ei avalikustata isikuandmete kaitsmiseks):

10-13a vanuserühm

 • töövarjupäev teadlase juures ja mahetooted:
  2 õpilast Gustav Adolfi Gümnaasiumist
  õpilane Narva Vanalinna Riigikoolist
  õpilane Kuusalu Keskkoolist
  õpilane Ülenurme Gümnaasiumist
 • Mondo virtuaalreaalsusmäng kooli üheks kuuks:
  Narva Vanalinna Riigikool

  • Rohelise kooli auhind:
   õpilane Pärnu-Jaagupi Põhikoolist

14-16a vanuserühm

 • purjeõpperetk ja mahetooted:
  õpilane Gustav Adolfi Gümnaasiumist
  õpilane Tallinna 21. Koolist
  õpilane Gustav Adolfi Gümnaasiumist
 • töövarjupäev teadlase juures ja mahetooted:
  õpilane Tallinna 21. Koolist
  õpilane Rakvere Põhikoolist
 • töövarjupäevale teadlase juures kutsutakse ka:
  5 õpilast Maardu gümnaasiumist

  • Fotografiska kinkekaart:
   õpilane Viimsi Koolist
  • Rohelise kooli auhind:
   õpilane Tallinna Kuristiku Gümnaasiumist

17-19a vanuserühm

 • purjeõpperetk ja mahetooted:
  õpilane Tallinna 21. Koolist
  õpilane Tallinna 21. Koolist
  õpilane Tallinna 21. Koolist
 • töövarjupäev teadlase juures ja mahetooted:
  õpilane Kohtla-Järve Gümnaasiumist;
  õpilane Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist
 • töövarjupäevale teadlase juures kutsutakse ka:
  5 õpilast Gustav Adolfi Gümnaasiumist
  3 õpilast Tallinna 21. Koolist
  õpilane Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist
  õpilane Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist

  • Fotografiska kinkekaart
   õpilane Tallinna 21. Koolist
  • Rohelise kooli auhind:
   õpilane Tallinna Tehnikagümnaasiumist

Täpsed punktisummad saadetakse osalejatele ja nende õpetajatele ainult e-posti vahendusel, koolide punktisummade edetabeleid ei avalikustata. Auhinnad saadetakse hiljemalt jaanuari lõpuks osalejatele postiga kooli või toimetatakse kohale riiklike koordinaatoritega Tartu loodusmajast ja MTÜ Mondost.

Kõik viktoriini küsimused ja õiged vastused on leitavad Läänemere Projekti Eesti tegevuste kodulehelt: https://bsp.tartuloodusmaja.ee/veebiviktoriin/

Viktoriini sponsoriteks on tänavu eest mahetootjad Karli ja Linda maiustused, Minna marmelaadid, Mahenäksivabrik Süü ää ning Taali mesila.

Suured õnnesoovid kõigile auhindade võitjatele ja suur tänu kõigile osalejatele!
Näeme juba järgmisel aastal!