Rahvusvaheline Läänemere Projekti 2020.a veebiviktoriin kogus rekordarvu osalejaid

Tartu loodusmaja

22.12.2020

Pressiteade

 

Rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin on selleks aastaks lõppenud, kogudes rekordiliselt palju osalejaid, eriti Eesti koolide õpilaste hulgas. UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti poolt korraldatud viktoriin toimus juba kaheksandat korda ja osalema olid oodatud Läänemere-äärsete riikide õpilased vanuses 10-19a. Viktoriini eesmärk on alati olnud juhtida tähelepanu Läänemere elustiku ja ökoloogilistele probleemkohtadele ning kasvatada õpilastes keskkonnateadlikku mõtteviisi.

Sel aastal oli osalejaid lausa kolm korda rohkem kui eelmisel aastal, püstitades sellega kõigi aegade rekordi. Kokku nuputas viktoriinil 3748 õpilast 8 Läänemere-äärsest riigist, kellele lisaks proovisid oma nutikust ka 14 täiskasvanud loodushuvilist ja õpetajat. Kõige rohkem osalejaid oli Eesti koolidest – 2811 õpilast ja õpetajat. Teiste Läänemere-äärsete riikide seast oli kõige suurem huvi Venemaal (382 osalejat), seejärel Lätis (230 osalejat), Leedus (127), Soomes (124), Poolas (64), Saksamaal (20) ja viimaks Taanis (4). Vaid üks Läänemere Projekti riik jäi sel korral osalejate seast välja – Rootsi. Sel aastal toimus veebiviktoriin esimest korda kolmes vanuseastmes, kõige populaarsem oli viktoriin 14-16aastaste seas (1671 õpilast), seejärel 10-13aastaste vanuserühmas (1154 õpilast) ja viimaks 17-19aastaste hulgas (923 õpilasest).

Rekord püstitati tänavu ka osalevate koolide arvu poolest – kokku osales 83 kooli üle Eesti, sealhulgas üks täiskasvanute gümnaasium, üks huvikool ja mitu rahvusvahelist kooli. Kõige arvukamalt oli esindatud Tallinna 21. Kool (451 osalejat), mis kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustiku (sh Läänemere Projekti) aktiivsete liikmete hulka ning kes tänavu said tunnustavalt ka võrgustikku kuulumist tähistava metallsildi. Kiili Gümnaasiumist, mis on eelnevalt olnud Läänemere Projekti kool, aga hetkel aktiivselt uuenenud võrgustikku ei kuulu, osales 234 õpilast. Viimsi Koolist osales 215 õpilast ning Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist osales 202 õpilast – mõlemad koolid on võrgustiku aktiivsed liikmed, kes samuti sel aastal tunnustava metallsildi said.

Kui eelmisel aastal sai maksimumtulemuse vaid üks õpilane, siis tänavu oli igas vanusegrupis maksimaalse tulemuse saavutanud õpilasi päris palju – noorimatest alates vastavalt 35, 32 ja 54 õpilast. Kuna auhinnad pandi välja 30 parimale, siis igas vanusegrupis täistulemuse saanud õpilaste seast loositi välja need kümme, kes uuel aastal premeeritud saavad. Lisaks andsime välja 3 auhinda maksimaalse punktisumma saanud vähe esindatud võrgustiku liikmetele – nii Ülenurme Gümnaasium, Vanalinna Hariduskolleegium kui ka Tamsalu Gümnaasium said igaüks ühe auhinna. Lisaks jagati välja eriauhindu võimalikele kandidaatkoolidele: suure osaluse eest Kiili Gümnaasiumile (3 auhinda) ja parimaid tulemusi saanud vähe esindatud koolidele – Elva Gümnaasium (1 auhind), Tootsi Lasteaed-Põhikool (1), Saue Gümnaasium (1). Lõpetuseks said kolm eriauhinda Rohelise kooli riikliku koordinaatori, Eeva Kirsipuu-Vadi poolt Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Saue Gümnaasium ja Miina Härma Gümnaasium. Rahvusvahelisi auhindu jagati välja 22.

2020. aasta veebiviktoriini auhindadeks on nii Eesti kui ka rahvusvahelistele õpilastele erinevad õiglase kaubanduse ja mahepõllumajanduse tooted, sealhulgas hariduslikud materjalid, mis tutvustavad õpilastele õiglase kaubanduse ja mahepõllumajanduse väärtusi ja vajalikkust. Peaauhindadeks on väärtuslikud kogemused loodusteadustes – nimelt vaid UNESCO ühendkoolide võrgustikku kuuluvate koolide iga vanuseastme 10 noort saavad endale valida sobiva töövarjupäeva, laagrikogemuse või õppepäeva 2021.a kevadiseks või suviseks ajaks. Kokku saadab Läänemere Projekt töövarjupäevadele, laagritesse ja õppepäevadele 30 õpilast, kes saavad läbi praktiliste kogemuste ja eeskujude aimu loodusteaduste valdkonna võimalikest karjäärivalikutest. Töövarjud võtavad 2021.aastal vastu näiteks Eesti Keskkonnaagentuur, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjon jpt.

Läänemere Projekti Eesti tegevuste kodulehelt leiab auhindade võitjate nimed ning veebiviktoriini küsimused koos õigete vastustega.

Veebiviktoriini läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium ning küsimused on kogutud võrgustikku kuuluvatelt õpetajatelt, koordinaatoritelt, teadusasutustelt ja koostööpartneritelt üheksast võrgustikuga liitunud riikidest.

Lisainfo:

Gedy Matisen
Läänemere Projekti Eesti tegevuste koordinaator
gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee