Tule osale meie #puhaspeipsimaa Kohvikumängus

Sattudes septembrikuus Alatskivile, astuge läbi ka Kivi kõrtsist, sest seal on käimas meie tore, #puhaspeipsimaa kampaania Kohvikumäng!
Lugege maitsva toidu kõrvale infovoldikut, täitke ära vastuseleht ning osalete loosimises, mille auhinnaks on Peipsi toodetega toidukorv, kust leiate ka metallist joogikõrred, kolm puuviljakotti ning Tartu loodusmaja perepileti. Mäng kestab septembrikuu lõpuni ning auhinnad loositakse oktoobri alguses.

#puhaspeipsimaa ja #puhkapeipsimaal

Tegemist on osaga Tartu loodusmaja ja MTÜ Peipsimaa Turism ühisest suvekampaaniast, mille eesmärk on juhtida Peipsi piirkonnas elavate ja liikuvate inimeste tähelepanu Peipsi järve keskkonnaseisundile ja meie võimalustele seda parandada, samuti säästvale looduslähedasele turismile.

Kohvimängu finantseeritakse Peipsiveere programmi projekti “Peipsimaa turundamine”, Kesk-Läänemere Programmi projekti “Lakesperinece” ja Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projekti “Green Mind” eelarvest.

Mängu sisu eest vastutavad ainuisikuliselt kampaania läbiviijad ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu