PACKGDEPO veebinarid õpetajatele: Ringmajandus, teadlik tarbimine ja pandipakendid 17.05 ja 24.05.2022

Kutsume õpetajaid veebiseminarile, kus Aili Elts ja Mai-Liis Vähi Tartu loodusmajast räägivad praktiliste näidete varal võimalustest, kuidas tuua ringmajanduse ehk kinnise tarbimisringi ja pakendijäätmete teema eelkoolilaste ja õpilasteni ning tutvustavad juba olemasolevaid õppematerjale, mis toetavad fookuse nihet jäätmete sorteerimiselt teadlikumale pakendite tarbimisele.

Veebinari teises pooles kaardistame õppematerjalide vajaduse jäätme- ja ringmajanduse teema käsitlemiseks lasteaedades ja koolides, mis annaks sisendi uute loodavate õppematerjalide tarbeks.

Kooliõpetajatele 17.05 kell 15:00-17:00 Registreeru siin
Lasteaiaõpetajatele 24.05 kell 13:00-15:00 Registreeru siin

Seminarid toimuvad Eesti Keskkonnaministeeriumi ning Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeeriumi ühisprojekti PACKGDEPO raames. Projekti PACKGDEPO eesmärgiks on pakendijäätmetega seotud probleemide teemal teadlikkuse suurendamine, strateegilise lähenemisviisi väljatöötamine pandipakendisüsteemi ühtlustamiseks Eesti ja Läti vahel, avaliku kampaaniaga teadlikkuse suurendamine jäätmete liigiti kogumise ja käitlemise süsteemist, teadlikkuse tõstmine projekti tulemuste teemal. Projekti rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist: Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020