Maa päeva konverents ootab õpilasi ja õpetajaid töötubadesse

TULE TÄHISTAMA MAA PÄEVA 19. APRILLIL!

Rahvusvahelist Maa päeva tähistatakse 22. aprillil ÜRO eestvedamisel juba alates 1970. aastast. Sel päeval pööratakse tähelepanu Maal elavatele erinevatele looma- ja taimeliikidele ning inimese mõjule ja jätkusuutlikule harmoonilisele kooseksisteerimisele meie planeedil.

Kutsume sind tähistama Maa päeva koos Tartu loodusmaja ja  Peipsi Koostöö Keskusega. Päev algab traditsioonilise õpilaskonverentsiga, kus õpilased saavad esitleda oma ettekandeid uurimistöödest ja keskkonnaprojektidest. Järgnevad õpetajate lühikoolitus “Uuenduslikud õppemeetodid ja -programmid“ ning õpilaste poolt õpilastele koostatud hariduslike rollimängude töötoad!

AJAKAVA

14:00-14:45 Konverentsi lavaproov (suures saalis)

15:00-15:15 Saabumine

15:15-16:30 Õpilastööde konverents “Maapäev” (suures saalis)

16:30-16:45 Sirutuspaus

16:45-18:00 Õpetajakoolitus “Uuenduslikud õppemeetodid ja programmid” (koolitustuba)

16:45-18:00 Rollimängu töötoad õpilastele (päikesetuba, kivituba, loovustuba)


ÕPILASKONVERENTS “MAA PÄEV”

Maa päeva õpilaskonverentsile oodatakse esinema igas vanuses õpilasi ettekannetega loodusvaatlustest, loodus- ja keskkonnaalastest uurimustest, huvitavatest õppekäikudest vms.

Ettekande juhendajaks võib olla loodusmaja õpetaja, lapsevanem, kooliõpetaja. Ettekande pikkuseks on 5-7 minutit. Loodusmaja konverentsil saavad õpilased lihvida oma esinemisoskusi, saada ettekande tegemise kogemusi ning muidugi elada kaasa oma toredatele kaasesinejatele.

NB! Registreerimine kestab kuni 12. aprillini või kui esinejate kohad on täitunud!

Täpsemad kokkulepped ja tähtsad kuupäevad leiad registreerimisvormi algusest.

REGISTREERU KONVERENTSILE SIIN! 

Lisainfo: pilleriin.parnsaslu@tartuloodusmaja.ee

ÕPETAJAKOOLITUS “UUENDUSLIKUD ÕPPEMEETODID JA PROGRAMMID“

Peipsi Koostöö Keskus tutvustab oma uuemaid maailmahariduse materjale ja programme, nt “Planeedi kestlikkus: jätkusuutlik toidu tootmine ja tarbimine”, mille raames on valminud veebiviktoriin, ristsõna, töölehed, jm. (Vt: https://ctc.ee/trukised)

Peipsi Koostöö Keskus tutvustab ka keskkonnaharidusliku rollimängu õppekava ja õpetajatele mõeldud juhendmaterjale ning audiovisuaalset infokeskkonda. Samuti antakse ülevaade, kuidas rollimängu meetodit saaks paremini õppeprotsessi integreerida. Projekti tulemusena on valminud 3 hariduslikku rollimängu, mida esitletakse õpilasgruppide poolt töötubades.

Õpetajatele väljastatakse koolitustõend.

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN! 

Lisainfo: ederi.ojasoo@gmail.com

ROLLIMÄNGU TÖÖTOAD ÕPILASTELE

Alates 2022. aasta algusest on Peipsi Koostöö Keskus juhtimas Erasmus+ koostööprojekti GreenEduLARP, mille eesmärk on anda õpetajatele uusi pädevusi keskkonnahariduses, kasutades harivaid Live Action Role Play mänge (eduLARP). Üks projekti tulemustest on GreenEduLarpi õppekava ja toetav tööriistakomplekt õpetajatele.

Ainekava eesmärk on toetada alg- ja keskhariduse õpetajaid keskkonnahariduslike rollimängude loomisel koos õpilastega, kujundades nii õpilastes keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Rohkem infot https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/rohelineopilarp

Värska ja Tarvastu gümnaasiumid osalevad seotud partneritena Erasmus+ koostööprojektis GreenEduLARP ning on testimas rohelise rollimängu ainekava ning selle materjale. Tegevuse tulemusena on valminud koostöös õpilastega kohaliku keskkonna olukorda käsitlevad hariduslikud rollimängud, mis jäävad koolidesse kasutusse õppematerjalidena.

  • Õpituba “Veeressursid” – Värska Gümnaasiumi keskkonnateemaline hariduslik rollimäng veeressursside teemal, kus veest saab hinnaline vara.
  • Õpituba “Bioloogilise mitmekesisus”
  • ÕpitubaTarbimiskäitumine” – Tarvastu Gümnaasiumi keskkonnateemaline hariduslik rollimäng, milles tegutsevad mesinik ja mesilased. Mett ostavad erinevad inimesed, kelle tarbimiskäitumisega tekitatud jäätmete sorteerimisest sõltub, kas looduse ringkäik saab edasi toimida või pidurdub. Mängu põhimõte on lihtne ja selle läbiviimiseks vajalikud vahendid säästlikud ning kerged valmistada.

NB! Igas õpitoas saab osaleda max 15 õpilast.

REGISTREERU ÕPITUBADESSE SIIN!

Lisainfo: ederi.ojasoo@gmail.com

Lisainfo kogu konverentsi korralduse kohta: Liisgren Pärnsalu liisgren.parnsalu@tartuloodusmaja.ee