Läänemere Projekti harrastusteaduse koolitusseeria andis õpetajatele lisakogemusi ja julgust loodusvaatluste tegemisel

Maikuus lõppes 2023/2024. õppeaasta koolitusseeria, mille raames said pea 30 õpetajat ja keskkonnahariduse spetsialisti harjutada PlutoF Go rakendusega loodusvaatluste tegemist looduslikes kohtades eri organismirühmade näitel. Õppepäevi korraldas Tartu loodusmaja UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti tegevuste raames ning koolitajateks olid Veljo Runnel ja Lauri Mällo.

Kui 2022/2023. aasta kursus keskendus põhjalikule tutvumisele harrastusteaduse põhimõtete ning PlutoF andmebaasi ja rakenduse funktsioonidega, siis tänavu läksid osalejad “põllule” eri aastaaegadel, et kätt korralikult vaatluste tegemisel harjutada.

Toimus kolm päevapikkust koolitust Lõuna-Eesti looduses: novembris Vapramäel, veebruaris Tõraveres ning mais Palupõhjas. Koolitused pakkusid väljakutset nii algajatele digilahenduste kasutajatele kui edasijõudnud loodusvaatlejatele. Õppepäeva jooksul harjutati üksikute vaatluste salvestamist, liikide määramist piltide ja heli abil, ning katsetati ka grupis teatud alal valitud organismirühma kaardistamist ning andmebaasist päringute tegemist.

Koolituse osalejad hindasid kõrgelt võimalust pingevabalt ja rahulikus tempos loodusvaatluste tegemist harjutada, saada häid nippe ja õppevahendite soovitusi koolitajate ning kolleegide poolt. “Oli väga vahva näha, kuidas õppepäevadel tekkis kogukonnatunne ning mitmed osalejad on toonud kogetu märksõnadeks sõbralikust, kollegiaalsust, ning rikastavat seltskonda. Kindlasti keskendume võrgustumisele ja kogemuste jagamisele ka edaspidi,” – kommenteeris koolituste korraldaja UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti koordinaator Maria Ivanova.

Koolituse raames sisestati kokku 311 vaatlust eri Eesti nurkades ning mitmed õpetajad said tänu koolitusele julgustust ja oskusi, et oma kooli õpilastega osaleda üle-eestilisel Loodusvaatluste minimaratonil 2024, mille korraldas Tartu Ülikooli Loodusmuuseum.

Koolitustel osalejad tõid esile ka põnevust ja inspiratsiooni, mida õppepäevad on neile pakkunud. Näiteks üks osalejatest avastas enda jaoks, et vaatluste tegemine on lihtne ja väga põnev ning see on hea võimalus õpilasi kaasata, loodusarmastusega nakatada ning nende silmaringi laiendada. Jagus ka teisi avastusi: kohtuti laulva ämblikuga Hygrolycosa rubrofasciata ja erakmesilaste kolooniaga kase all, leiti karu ja teiste loomade jälgi, külastati huvitavaid kohti nagu Vapramäe loodusmaja, Tõravere observatoorium ja Palupõhja looduskool.

Järgmisele õppepäevade seeriale 2024/2025. õppeaastal ootame haridustöötajaid koos õpilastega, et pakkuda võimalust harjutada õpilaste juhendamist rakenduse kasutamisel ja vaatluste tegemisel. Infot jagame 2024 a. sügisel.

Õpetajate digioskuste arendamist läbi harrastusteaduslike loodusvaatluste toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti “UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2023-2024” raames.

harrastusteaduste kursus