Läänemere Projekt tähistab 30. sünnipäeva

Tartu loodusmaja
PRESSITEADE
29.08.2019

Täna on UNESCO ühendkoolide võrgustiku kooliõpilased viimast päeva Läänemere Projekti juubelile pühendatud suvelaagris, millega paralleelselt toimub õpetajate maailmahariduse suvekool. Tartu loodusmaja ja MTÜ Mondo ühisüritust rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium ja Scientix.

Tänavu tähistab Läänemere Projekt (BSP ehk Baltic Sea Project) oma 30. tegevusaastat ja selle raames toimub erinevates Läänemere riikides mitmeid üritusi. Eestis korraldati keskkonnateadlikkust tõstev ühisüritus õpilastele ja õpetajatele, mille raames toimub neljal järjestikusel päeval hulgaliselt tegevusi, millest võtavad osa külalised Eestist, Lätist, Poolast, Ukrainast, Sloveeniast, Venemaalt ja Jaapanist.

Laagri eesmärk on anda õpilastele uusi teadmisi ja oskusi keskkonnakaitse ning rahvusvahelise koostöö valdkonnas. Õpilaste sõnul on just rahvusvaheline seltskond see, mis teeb õppeprotsessi eriti huvitavaks ning pakub parajal määral väljakutseid. Interaktiivsed õppemeetodid loovad sõbraliku õppekeskkonna, mis pakub võimalust rakendada juba eelnevaid teadmisi antud valdkonnast. Suur rõhk vabaõhutegevustele on põnev ja võimaldab õpilastel üksteist paremini tundma õppida.

Õpetajad saavad suvekooli raames tutvuda uute ja huvitavate õppemeetoditega, mis annavad võimaluse õppetöö klassiruumides mitmekülgsemaks ja kaasavamaks muuta. Kolleegid kodust ja võõrsilt jagavad enda kogemusi nii keskkonnaalase teavitustöö kui ka maailmahariduse rakendamisest koolides. Koolide võrgustik pakub õpetajatele tuge ja julgustust proovida teistsuguseid lähenemisi ning leida huvitavaid ideid, et muuta õppimine värvikirevamaks. Jagatakse kontakte ning genereeritakse uusi ideid tulevasteks ühisüritusteks.

Ürituse viimasel päeval tulevad aukülalistena kohale Imbi Henno, Liisa Puusepp ja Madli Kumpas, kelle sõnumeid kõik osalejad põnevusega ootavad. Järgmine taoline juubeliüritus toimub juba septembris Taani väikesaarel, kuhu Eestit läheb esindama 10-liikmeline delegatsioon. Oktoobrist novembri lõpuni on aga taas oodata rahvusvahelist Läänemere veebiviktoriini, kus viimasel aastal oli üle 800 osaleja. Niisiis, Eesti koolidele on juba kooliaasta alguses pakkuda põnevaid väljakutseid.

 

Lisainformatsioon võrgustiku kohta: http://bsp.teec.ee/

 

Liisa Salekešina

üritusel osaleja

 

Rohkem infot:

Gedy Matisen
Rahvusvahelise koostöö koordinaator
(+372) 736 6103
gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee

Pressiteate edastas:

Liisa Nõmmiste
infospetsialist
(+372) 736 6103
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010