Läänemere Projekt esitles kliimateemalisi tunnikavasid ja hariduslikku meeskonnamängu

Tartu loodusmaja
PRESSITEADE
16.01.2023

Detsembri alguses toimusid Tallinnas ja Tartus seminarid, kus Unesco ühendkoolide võrgustiku Läänemere projekt tutvustas õpetajatele uusi kliima- ja elurikkuse teemalisi tunnikavasid ning Mission Terra kliimamuutuste ja ressursikasutuse teemalist hariduslikku mängu, mis eelmisel aastal eesti keelde tõlgiti.

6.detsembril said eri Eesti otstest pärit õpetajad ja gümnaasiumiõpilased panna proovile oma meeskonnatööoskuse ja strateegilise mõtlemise võimed uue haridusliku mängu Mission Terra esitlusel MTÜ Mondo kontoris Tallinnas. Kogeti, kuidas teadlaste kliimamuutuste teemalised hoiatused jäid õigel ajal tähelepanuta ja millised olid tagajärjed . Missioon Terra on interaktiivne, hariduslik meeskonnamäng, mis käsitleb kliimamuutuste, säästliku ressursikasutuse, rahu, konfliktide, rände ja territooriumide hõivamise teemasid. Mäng on eestindatud versioon aastatel 2014-2016 loodud mängust Mission Z: One Last Chance. Mängu saavad laenutada mängujuhi koolituse läbinud õpetajad või saab tellida koos juhendajaga enda kooli. Laenutamisvõimaluse lisainfo on peatselt tulemas Mondo Maailmakooli lehele.

9. detsembril toimus Tartu loodusmajas kliima- ja elurikkuse teemalisi tunnikavasid tutvustav seminar. Seminaril osales 11 õpetajat ja huviringijuhendajat nii alushariduse kui ka põhikooli astmest. Seminaril tutvustati tegevusi ja mänge, läbi mille saab nooremate õpilastega käsitleda kliimamuutuste ja elurikkuse kao teemasid. Tunnikavad sisaldavad katseid, mänge ja loomingulisi tegevusi. Õpetajate sõnul oli koolituse juures tore see, et nad said ülesannetes kaasa teha ja häid ideid, kuidas tegevusi oma õpetamistöös kasutada. Tekkis mõte tunnikavades sisalduvate polaarloomade alade näitel teha sarnane rada ka Eesti kohalike loomade kohta ja käsitleda seda, kuidas kliimamuutused just neid mõjutavad. Mänge saab kohendada ka noorematele ja vanematele õpilastele.

Mängu materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaharidus.ee portaalis.

Seminaride toimumist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisainfo:

Maria Ivanova

Läänemere Projekti koordinaator

maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

+372 53 919 203