Koolituspäev õpetajatele: Pakendijäätmetest lihtsalt ja loogiliselt 23.09

Ringmajanduse teema on tänapäeval ka keskkonnahariduse lahutamatu osa. Ringmajanduse heaks näiteks on pakendite ringlusse suunamine sh. Eestis edukalt toimiv pandipakendi süsteem. 23. septembril toimub Tartu loodusmajas pandipakendi (laiemalt pakendijäätmete) teemat tutvustav õppepäev lasteaia- ja kooliõpetajatele. Õppepäev võimaldab saada ülevaate pandipakendite eluringist, olemasolevatest (pakendi) jäätmeteemalistest õppevahenditest ja omandada uusi ideid ja meetodeid, kuidas laste ja õpilastega pakendite sh pandipakendite teemat ringmajanduse kontekstis käsitleda ehk mis neist edasi saab.

Õppepäeval tutvustatakse ka valmimisjärgus õppematerjale ringmajanduse sh. pakendiringluse õpetamiseks. Õppepäeval osalevad õpetajad nii Eestist kui Lätist. Õppepäeva ettekanded ja töötoad on eesti keeles, tõlge läti keelde.

Õppepäev toimub projekti PACKGDEPO raames. Tegu on Eesti Keskkonnaministeeriumi ning Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeeriumi ühisprojektiga pandipakendi süsteemi laiemaks ja piiriüleseks rakendamiseks. Projekti rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist: Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020

Päevakava
11.00- 11.15 tervitus, kohvipaus
11.15-12.15 Tartu loodusmaja* tutvustav ekskursioon
12.15-13.00 Lõuna
13.00-13.20 Ülevaade keskkonnahariduslikest tegevustest projektis PACKGDEPO, Laurina Šinkejeva, Eesti Keskkonnaministeerium
13.20-14.00 Ringmajanduse teemast keskkonnahariduses – Krista Kupits, Keskkonnaministeeriumi ringmajanduse nõunik
14.00-15.15 Pandipakendi süsteem Eestis, kuidas käsitleda pandipakendi teemat laste ja õpilastega, õppevahendid, Kerttu-Liina Urke, Eesti Pandipakend
15.15-15.25 Paus
15.25-16.30 Töötoad (kirjeldus allpool)

Töötoad 
Pakendid mikroskoobi all
Töötoas näitlikustatakse, mis saab erinevatest materjalidest, kui need loodusesse satuvad ja tutvustatakse võimalusi, kuidas neid õpilastele visualiseerida. Juttu tuleb ka mikroplastist ja näidatakse, kuidas õpilastega “mikroplastikunsti” teha. Samuti tutvustatakse jäätmenäidiseid, kirjeldavad eri liiki jäätmete teekonda ja ümbertöötlemise võimalusi.

Pakend kui korduskasutusmaterjal
Tartu loodusmaja meisterdajate huviringi juhendajad jagavad praktilisi näpunäiteid, kuidas suunata pakendeid uuskasutusse, näiteks valmistada praktilisi esemeid (nt põlled, kotid). Samuti tutvustatakse (pakendi)jäätmekunsti, kus kunst annab lisaks loovuse arendamisele uue vaatenurga, kuidas keskkonnateemad lasteni tuua. Eelistame selliseid loovaid tegevusi, kus loodud teosed saab lahti võtta (ja meisterdamisega mitte jäätmeid juurde tekitada).

Keskkonnahoidlik tarbimine – toit ja pakendid
Töötoas keskendume keskkonnahoidlikule tarbimisele. Töötoas näitlikustatakse, milline on toidutööstuse keskkonnamõju ja millise osa sellest moodustab toidu pakendamine. Kuidas vältida olukorda, kus kotitäiest toidust jääb järele sama suur kotitäis pakendeid? Töötoa sisu vastab põhikooli III astme õppekavale.

Plastimärgised
Suurem osa pakenditest on plastikust. Pealtnäha sarnased materjalid võivad oma koostiselt olla täiesti erinevad. Pakendite peal olevad märgised näitavad, millest pakend tehtud on ja mis sellest edasi saab. Töötoas selgitatakse enamlevinud plastide kasutuskohti ja ringlussevõtu võimalusi.

Koolituspäeval osalemine on tasuta. Koolituse toimumist rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist: Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020

Registreeru hiljemalt 19.09 siin: https://forms.gle/Bh567wEgtpLH4zJQ7

Maris Mägi
Tartu loodusmaja koolitusjuht
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
515 2884