Koolitus “Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod” 19.10.2020 Tartus

Tartu loodusmaja ja Eesti Huvikoolide Liit kutsuvad huvikoolide õpetajaid ja juhendajaid koolitusele “Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod.” Koolitus toimub 19. oktoobril kell 10.00 – 15.15 Tartu loodusmajas. Koolitajaks on kliiniline psühholoog Angela Jakobson.

Oskuste Ja Vastutuse õpe on laste probleemide lahendamise meetod, mis tugineb lahenduskesksele teraapiale. Meetodi keskne idee käsitleb suurt hulka laste probleeme puuduvate oskustena, mida on võimalik õppida või täiendada. Teisisõnu – lastel ei ole probleeme, vaid neil puuduvad oskused. 15-sammuline sekkumistehnika pakub konkreetseid lahendusi lapsest hoolivale täiskasvanule selle kohta, kuidas täiendada käitumismustrit uute oskustega. Meetod on sobilik lastele vanuses 3–12 aastat.

Soovi korral saab kaasa osta Oskuste õppe käsiraamatu (kirjastuse hinnaga 10 €) ja tutvuda tegevuskaartidega, millega on võimalus mänguliselt toetada oskuste omandamist ja lapse eneseanalüüsi ning-väljendust. Kaartide kohta leiab rohkem infot siit

Angela Jakobson on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, 2004. aastal kaitses magistritöö (cum laude) teemal “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur” ning jätkas õpinguid Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktoriõppes teemal “Hariduslike erivajadustega lastele kohase õpetuse planeerimine tavakoolis”. Angela omab kliiniline psühholoog, tase 7 ja kliiniline lapsepsühholoog, tase 7 kutseid. 2013. aastal omistati talle Euro Psy kvalifikatsioon tervise ja kliinilise psühholoogia valdkonnas. Hetkel töötab Angela kliinilise psühholoogina ning teeb õppejõu/koolitajana koostööd erinevate lasteaedade, koolide ja koostööpartneritega. Ta valiti 2013. aastal Tartumaa aasta koolitajaks.

Registreeru Eesti Huvikoolide Liidu kodulehe kaudu.

Orienteeruv ajakava:

10:00 algus
11:30-11:45 paus
13:15-13:45 lõuna
15:15 lõpetamine

Koolituse kestus: 6 akadeemilist tundi

Osalejad saavad tunnistused.

Koolitust toetatakse riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks ning viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.