Koolitus „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“

Kutse koolitusele „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“

Koolitused toimuvad 2023. aasta alguses koolivaheaegadel:

  • I grupp 4.01-6.01.2023, kl 10:00-15:00 (viimased vabad kohad!)
  • II grupp 28.02 – 2.03. 2023, kl 10:00-15:00 (KOHAD ON TÄITUNUD!)

Mida peaksin teadma ja oskama töös erinevate õpilastega? Kuidas märkan ja toetan erivajadusega õppijat huviringis? Kuidas saan kohandada oma huviringis toimuvat õppetööd vastavalt õppija eripäradele?

Koolitusprogrammiga soovib Tartu Linnavalitsus suurendada huvikooli õpetajate ja huviringi juhendajate teadmisi ja oskusi, et suureneks nende võimekus erivajadustega noori huviharidusse ja huvitegevusse kaasata. Koolitusele on oodatud huvikoolide ringijuhendajad ja -õpetajad, noorsootöötajad, sporditreenerid, muuseumide ja hariduskeskuste pedagoogid, jt noortega töötavad inimesed, kes saavad koolituselt teadmisi, tuge ja praktilisi oskusi tööks erivajadustega õppijatega.

Koolitusel antakse ülevaade mitmest erivajaduse rühmast, neisse kuuluvate laste ja noorte arengu ning käitumise eripäradest. Samuti tutvustatakse õpetamise ja jõukohastamise põhimõtteid, jagatakse näpunäiteid laste ja noorte toetamiseks.

Koolitusel tutvustab kaasava hariduse põhimõtteid Tartu linna huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juht Mari-Ann Saluste. Koolitajateks on kutseline koolipsühholoog Tõnu Jürjen (OÜ Minu Meraki), pikaajalise kogemusega eripedagoogid Riina Kiting (Tartu Emajõe Kool), Kristina Kutsar (Tartu Ülikool, ERILO koolituskeskus), Vahur Põldsam (Tartu Maarja Kool) ja Heidi Öövel (Tartu Forseliuse Kool) ja huviringi õpetaja Annika Pakk (Tartu loodusmaja).

LINNA KVALITEEDINÕUDED

Koolitus toimub koolitus- ja mentorlusprogrammi „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“ raames. Programmi läbiviimist toetab Tartu linn. Koolitusel osalemine on tasuta. Koolitus toimub Tartu loodusmajas.

Registreeru koolitusele: https://forms.gle/fkHFURNvfWWWr7Qd7

Koolitusel on võimalik osaleda vaid kõigil kolmel koolituspäeval! Koolituse maht on 18 akadeemilist tundi, lõpetajad saavad koolitustunnistuse.

KOOLITUSE KAVA

I koolituspäev: “Maailma mõistmise iseärasused”, toimub 4.01 ja 28.02
10:00-10:30 Kaasamine, lastele võimaluste loomine, Mari-Ann Saluste, Tartu LV
10:30-10:45, Tutvumisring
10:45-12:15 Mõistmisraskused (õpiraskused, intellektipuue), Heidi Öövel, Tartu Forseliuse Kool
12:30-14:00 Liitpuue, Vahur Põldsam, Maarja Kool
14:15-15:0o Kogemuslugu laste kaasamisest Tartu loodusmaja kunstiringis
Annika Pakk, Tartu loodusmaja

II/III koolituspäev “Häiriv käitumine kui erivajadusega kaasneda võiv tegur huviringis”, toimub 5.01 ja 2.03
10:00-15:30 Käitumishäired, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, ärevus, depressioon, Tõnu Jürjen, OÜ Minu Meraki

III/ II koolituspäev 6.01 ja 1.03 “Maailma tajumise iseärasused”
10:00-12:30 Autismispektri häire, Kristina Kutsar, Tartu Ülikool, ERILO koolituskeskus
12:45-14:15 Nägemispuue, Riina Kiting, Tartu Emajõe Kool
14:30-15:00 Lõpuring

 

Lisainfo:
Maris Mägi
Tartu loodusmaja koolitusjuht
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
maris.magi@tartuloodusmaja.ee
515 2884