Kogumiku „Kvaliteetsem teadushuviharidus“ esitlus 30.10.19

Kolmapäeval 30.10 kell 11.00 esitletakse Tartu loodusmaja koolitustoas SA Eesti Teadusagentuuri värsket kogumikku „Kvaliteetsem teadushuviharidus“.  

Kogumik koosneb 11 eksperdi teemakäsitlustest koos asjakohaste teadusuuringute tulemuste, mõtlemisülesannete, näidislugude ja juhtumikirjeldustega. Raamat koondab huviringi korraldamiseks olulisi teemasid nagu huvihariduspedagoogika tähtsus teadusringi juhendaja töös ja loodusteadusliku kirjaoskuse arendamine praktika käigus.

Ülevaade on antud noorsootöö eesmärkidest ja võtmepädevustest ning kuidas või kes peaks hindama pakutava kvaliteeti. Käsitletakse huviringis osalemise motivatsiooniga seotud põhiküsimusi: kuidas tekitada, hoida ja taastada huvi. Teadushuviringi kavandamist ja elluviimist kirjeldavas peatükis jätkub avastamist või meeldetuletusi nii algajale kui juba kogenud juhendajale – mis on oluline noorele, mis juhendajale, huvikoolile, kogukonnale või kogu Eestile.

Juttu tuleb huvikoolide osast erivajadustega noorte arendamisel ja nende eripäradega arvestamisel. Eraldi peatükk räägib mängu ja mängimise tähtsusest. Artiklikogumiku lõpetab ülevaade huvi- ja üldhariduse koostööst ning üksteise toetamisest Pärnus asuva Pernova hariduskeskuse näitel.

Kogumikus koostaja ja toimetaja on Katrin Saart.

Kogumik on kättesaadav siit: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/09/Valmis_ETAg_Teadushuviharidus_170x240_veebi.pdf

Esitluselt on võimalik saada paberkandjal raamat.

Esitlusele on oodatud kõik huvilised!

 

Lisainfo:

Katrin Saart

Eesti Teadusagentuur
Teaduse populariseerimise osakond
www.etag.ee/teadpop
www.etag.ee/teadushuviharidus
www.miks.ee
Tel: 7300378