KIKist saab taotleda raha lasteaedade ja põhikoolide õppekäikudeks

Tartu loodusmaja õppeprogrammidel osalemiseks saab 2022/2023 õppeaastaks KIKist toetust taotleda!

Toetatakse põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, kus õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes (kogemuslikes, tegevuslikes, uurimuslikes, avastuslikes jne) tegevustes. 

Hetkel on Tartu loodusmajal välja töötatud, katsetatud, täiendatud ja väga hästi toimivad 47 Muraka kvaliteedimärgisega õppeprogrammi alusharidusest kuni gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilasteni. Programmid kestavad vastavalt vanusele 60 minutist kuni 4-5 akadeemilise tunnini ning on õppeaineid lõimivad, keskkonnasäästlikke väärtusi kujundavad ja päriseluga vahetult seotud.

Tartu loodusmaja õppeprogrammidega saab tutvuda siin
www.tartuloodusmaja.ee/oppeprogrammid

Lisaks eesti keelele viiakse programme läbi ka vene ja inglise keeles ning kohandatakse sobivaks hariduslike erivajadustega õpilastele. Loodusmaja õppeprogrammide puhul on alati jälgitud, et juhendajad oleks erialase haridusega, pikaajaliste kogemustega ja täiendaksid end pidevalt nii erialaselt, tehnoloogia kui ka hariduslike erivajaduste valdkonnas. Juhendajad on pädevad kohanema erinevate õpetajate soovidega ja õpikeskkondadega. Õppeprogrammid toimuvad Tartu loodusmajas, looduses ning lisaks on valmidus mõningaid õppeprogramme pakkuda ka koolides ja lasteaedades kohapeal või selle vahetus ümbruses. 

2022. sügisest pakutavad uued õppeprogrammid: 

  • Polaaraladeloomad ja kliimasoojenemine – I kooliaste
  • Elu mitmekesisus Maal – II ja III kooliaste käsitletakse õpilastega elutingimusi erinevates loodusvööndites ning seal elavate loomade ja taimede vajadusi.
  • Ringmajandus – gümnaasium, kutsekool 
  • Õppeprogrammid Tartu külje all asuval Tiksoja õpperajal – alusharidus, erinevad kooliastmed

Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) saab riiklikest vahenditest taotleda raha ka lasteaedade ja põhikoolide õppekäikudeks Tartu loodusmajja. 

  • Taotlusi saab esitada 4.-29.04.2022. Täpsem info KIK kodulehel www.kik.ee.
  • NB! Alates sellest aastast toimub taotlemine E-toetuse keskkonnas (mitte enam KIKAS-es).

NB! 2022.a sügisest õppeprogrammidel uued hinnad


Oleme Teie erisoovidele vastutulelikud ning paindlikud. Uuri lähemalt juba nüüd, et õigeaegselt taotluse esitamiseks valmis olla!

Täpsem info:

Liina Niinemägi
Tartu loodusmaja haridusprogrammide juht
+372 507 6197
liina.niinemagi@tartuloodusmaja.ee