Keskkonnauuringute võistluspäev Alam-Pedjal 7.-9.klassi õpilastele 13.10.2022

Tartu loodusmaja kutsub 13. oktoobril 7. – 9. klasside õpilasi keskkonnauuringute võistluspäevale!

Osalema ootame kaheliikmelisi võistkondi erinevatest koolidest, kes päeva jooksul lahendavad otse looduses keskkonnateemalisi ülesandeid. Võistlus toimub välitingimustes Tartumaal Selli-Sillaotsa õpperajal ja Palupõhja looduskoolis. Võistlusele saab registreeruda kuni 20 võistkonda.

Õpilasvõistlus algab ja lõpeb Tartus. Õppepäeva jooksul liiguvad meeskonnad Selli-Sillaotsa õpperajal ja Palupõhja külas, õpivad tundma kohalikku taimestikku, määravad õhu- ja veekvaliteeti ning vee füüsikalis-keemilisi omadusi. Mitmekülgne soos ja palumetsas looklev Selli-Sillaotsa matkarada asub Alam-Pedja looduskaitsealal. Võistlus lõpeb Palupõhja looduskoolis, kus võistlejad peavad oma kogutud andmed koondama ja graafikuna esitama. Lisaks valib iga meeskond päeva jooksul õpperajal kohatud taimedest ja seentest välja teoreetilise tooraine nö “metsarestorani” menüü tarbeks ja esitab selle fotodena žüriile.

Ülesannete lahendamist hindab jooksvalt žürii. Kõik osalejad saavad osalemistunnistused, parimatele ka auhinnad!

Buss õpperajale väljub 10.00 Ahhaa keskuse eest ja jõuab tagasi samasse kohta kell 17.00. Lõunasöök korraldajate poolt. Olulised on ka ilmastikukindel riietus ja jalatsid.

 

REGISTREERI õpilasvõistkond siin

 

Õppepäeva toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit.

 

Lisainfo:

Tiina Lilleleht

Võistluse koordinaator

tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee

Tel.53341013


Keskkonnauuringute võistluspäevaks ettevalmistamise juhend

  1. Õpilasvõistlus toimub Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal asuval Selli-Sillaotsa õpperajal ja Palupõhja looduskoolis ning selle ümbruses. (Võistlejatel on soovitav tutvuda eelnevalt piirkonna looduskaitse nõuetega).
  2. Võistluse ajal võib kasutada enda telefoni ning selles eelnevalt laetud mobiilirakendusi. (Võistlejad võiksid mõelda läbi ja uurida, milliseid rakendusi looduses kasutada ja need eelnevalt alla tõmmata). NB! Võistluse ajal pole võimalik telefoni laadida!
  3. Ülesannete lahendamiseks on kasutada määrajad: Toomas Kukk “Eesti taimede kukeaabits” ja Heljo Krall, Toomas Kukk jt. “Eesti taimede määraja”. (Võistlejad võiksid eelnevalt tutvuda teostega, et leida neist kiirelt infot).
  4. Mõõtmisteks on kasutada Vernier LabQuest andmekogurid ja andurid. (Võistlejad saavad kohapeal tutvuda, millisel kujul Vernier esitab mõõteandmeid, aga kui andmekogur on ka koolis olemas, võiks sellega ka enne tutvuda).
  5. Võistlusel on ülesanded, kus tuleb teadvustada, mis tähendavad mõisted teadus, teaduslikkus, teaduslikud andmed ja teadustöö. (Võistlejad peavad mõistma ja eristama nende tähendust.)
    Ülesannete lahendamiseks kasutatakse ka mikroskoopi.