Keskkonnauuringute õpilasvõistlus Selli-Sillaotsal toimus edukalt

Tartu loodusmaja korraldas 13. oktoobril 7. – 9. klasside õpilastele keskkonnauuringute võistluspäeva, mis toimus Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal Selli-Sillaotsa õpperajal ja Palupõhja looduskoolis. Osalesid kaheliikmelised võistkonnad erinevatest koolidest üle Eesti, kokku 37 õpilast 12 koolist.

Päeva jooksul lahendati otse looduses keskkonnateemalisi ülesandeid. Näiteks tuli loodusainete rakendusteaduslike teadusfaktide ja-teooriate analüüsimisel otsida lahendus, millise energiaallikaga elektrigeneraator paigaldada looduskaitse piirkonda Selli-Sillaotsa rajal. Samuti oli ülesanne leida taimi ja muid eluvorme tundes täisväärtuslik toidukord metsa ja soo andidest, koostades nendest nö menüü metsarestorani.

Lisaks määrati määrajate abiga taimi ning selgrootuid, et analüüsida nende abil kas vee kvaliteeti või omavahelist sugulust. Koostati ja analüüsiti arvjooniseid kolme erineva loodusliku vee füüsikalis-keemiliste parameetrite võrdlemiseks. Arvandmete saamiseks said kõik osalejad kasutada Vernier andmeanalüsaatoriga ühendatud sensoreid. Uurimusliku tegevuse käigus koondati kõik õhukvaliteedi vaatlusandmed ka tabelisse.

Tulemused:

1. koht Gustav Adolfi Gümnaasium (Anni ja Richard)

2. kohta jagasid:

Tallinna 21. Kool (Marten ja Aleksander)
Lihula Gümnaasium (Simo ja Kenneth)
Tartu Tamme Kool ja Tartu Kivilinna Kool (Marie-Ann ja Gertrud)
Miina Härma Gümnaasium (Uku ja Rasmus)

Edukamate võistkondade töid iseloomustasid korrektsed andmed, õiged ühikud ja selged põhjendused vastustele. Kõikide meeskondade kiituseks võib öelda, et näha oli keskendumist ülesannetele, sõbralikkust ja tulemuslikku koostööd ning loomingulist lähenemist! Muu tegevuse kõrval valmisid võistkondadel huvitavad ja eriilmelised menüüd õpperajal nähtud söödavatest taimedest ja seentest ning žürii üksmeelne otsus oli, et sellise menüüga restorani me külastaksime!

Suur tänu kõikidele osalejatele ja nende õpetajatele!

Õppepäeva toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit.

keskkonnauuringute võistlus