Ilmus ülevaade UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevustest 2018-2019

Sel kevadel ilmus ülevaatlik kogumik “UNESCO ühendkoolide võrgustik piltides ja arvudes. Ülevaade tegevustest aastatel 2018-2019”. Kogumiku andsid välja Tartu loodusmaja ja MTÜ Mondo, kes koordineerivad UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevusi Eestis läbi Läänemere Projekti.

Väljaande alguses saab sõna ka Tartu loodusmaja juhataja Janika Ruusmaa, kes kirjutab kokkuvõtvalt keskkonnahariduse olulisusest Eestis ning Tartu loodusmaja ja Läänemere Projekti rollist haridusmaastikul. Terve kogumik tutvustab toimunud üritusi ja koolides tähistatud teemapäevi, Läänemere projekti harrastusteaduslikke programme (lindude ökoloogia programm, jõevaatluste programm, fenomenoloogiliste vaatluste programm, vee- ja õhukvaliteedi programm ning rannikuvaatluste programm). Samuti annab ülevaate maailmahariduslikest tegevustest ja kestliku arengu haridusest Eestis ning rahvusvahelistest koostöö üritustest nagu laagrid, viktoriinid, reisid, matked, jne. Üks kogumiku eesmärke oli ka hinnata enesekriitiliselt õnnestunud ja läbikukkunud tegevusi, et edaspidi läbimõeldumalt üritusi korraldada. Enda kogemusi ja muljed edastavad paljude osalenud koolide õpilased, õpetajad ja võrgustiku koordinaatorid ise. Lugeda saab ka järgmisesse aastasse planeeritud tegevuste kohta.

Kogumik on loetav ja allalaetav siit.

 

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere projektist (BSP) ja sellega liitumisest saab rohkem lugeda meie kodulehelt. Kogumik valmis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastatava projekti „Kestliku arengu eesmärke toetavad UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti riiklikud ning rahvusvahelised tegevused 2019/2020” raames.