Huvikooli sügisnäitus “Meri loodusmaja pargis”

Tartu loodusmaja pargis maja ees ja Lille tänava ääres on oktoobri esimesel kahel nädalal avatud huvikooli õpilaste loomatööde sügisnäitus “Meri loodusmaja pargis”.

Näitus avab meie huvikooli selleaastaseid rohekooli teemasid. Nimelt valib igaks õppeaastaks Rohelise kooli keskkonnatöörühm välja vähemalt 3 teemat, millele õppeaasta jooksul rohkem tähelepanu pööratakse. 2021/2022 õppeaastaks osutusid valituks elurikkus, kooliõu, kliimamuutused, meri ja rannik. Lisaks Rohelise kooli teemadele on mere ja ranniku käsitlemine lahutamatu osa UNESCO võrgustiku ühendkoolide Läänemere projektis, millesse Tartu loodusmaja sarnaselt Rohelisele koolile samuti kuulub. Sügisnäitus käsitleb kõiki neid teemasid, kuid põhirõhk on teostes pööratud mere ja ranniku teemadele – oma loova tõlgenduse saavad kalad, karbid, millimallikad, adru, hülged ja kalastamine.

Pargis olevad teosed on loodud Tartu loodusmaja huvikooli erinevates huviringides ja erinevates vanustel olevate õpilaste käte läbi. Teostes on kombineeritud uusi ja vanu materjale, et anda nukralt nurgas seisvale ja prügimäele minevale vahendile uus elu. Nii võib kunstiteostes näha plastpudeleid, jäätisepulkasid, kangajääke jms. Paljud nende materjalide elutsüklid lõppevad enneaegselt, kuid nagu näituselt näha, on neile võimalik veel mitmeid kordi elu sisse puhuda.