GreenMind projekti raames kutsutakse noori osalema suvelaagris!

7.-11.08.2021 toimub 4.-7.klassi õpilastele suunatud GreenMind projekti raames korraldatud laager

Tartu loodusmaja kutsub 4.-7.klassi õpilasi 7.-11.08 toimuvasse laagrisse. Laager toimub Karjamaa spordibaasis Karjamaa külas Peipsi põhjarannikul, osaleda saab 25 õpilast. Laagri teemadeks on Peipsi järve imeline loodus,- taimed ja – loomad, hetkel aktuaalsed keskkonnaprobleemid, inimeste mõju järve ökosüsteemile, eutrofeerumine, veereostus ning jätkusuutlik elukorraldus.

Uurime, vaatleme, pildistame, joonistame, meisterdame, matkame, mängime jms.

Laager on osavõtja jaoks tasuta! Laagrit finantseeritakse Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 projekti “Green Mind” eelarvest ning seda kaasfinantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

 

 

 

 

 

Projekti eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu Peipsi järve keskkonnaseisundile ning meie võimalustele seda parandada.

Registreerimine ja lisainfo projekti koordinaatorilt:

Eelika Laane-Hannus

Tel. 55622798,  e-mail: eelikalaane@gmail.com
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010

Tartu loodusmaja – teeviit looduse juurde!