#GreenMind projekti jaanuarikuu uudiskiri

Augustis 2019 alanud projekt GreenMind tegeleb keskkonna­kaitse ja -säästva arengu teemadega Peipsi järve piirkonnas. Keskendutakse eutrofeerumisele, jäätmekäitlusele ja energiatõhususe teemadele.

Projekti eesmärgiks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi piirkonnas keskkonna­sõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna arendami­sele. Projekti raames töötatakse välja  praktilisi metoodilisi kesk­konnateadlikkuse suurendamise vahendeid, koolitatakse olemasolevaid ja tulevasi keskkonnahariduse praktikuid, ning aidatakse kaasa laiema sotsiaalse konteksti kujunemisele.

Projekti kaasrahastavad Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Jaanuarikuu uudiskirjas on võimalik lugeda:

  • Eesti-Vene koostööprojekt GreenMind
  • Regionaalne keskkonnaharidus: miks see on vajalik?
  • Pihkva haridustöötajad käisid õpperei­sil Eestis.
  • Uute keskkonnahariduse materjalide väljaarendamine.

GreenMind newsletter NR1_January 2020_EST


GreenMind newsletter NR1_January 2020_RUS

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.