Energy Advice! Energiasäästu nipid – algab uus Eesti-Läti koostööprojekt

Tartu loodusmaja ja Läti keskkonnahariduse asutuste koostöös saab alguse uus projekt “Energy Advice! Piirideülesed energiasäästu nipid”, mida rahastatakse Euroopa territoriaalse koostöö programmist, täpsemalt Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi kaudu.

Projekti avalöögina kogunesid projektipartnerid Teaduse- ja tehnoloogiamuuseumist “Kurzeme Demokeskus” (Ventspilsi Tehnoloogiapargi esindaja) ja Tartu loodusmajast (Tartu Keskkonnahariduse Keskus) ühisele koosolekule, millega tähistati Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projekti “Piirideülesed energiasäästu nõuanded” (Energy Advice) algust. Koosolekul tutvustasid partnerid enda organisatsioone, selgitasid välja projekti üleüldise visiooni, plaanid, eesmärgid ja tulemused, samuti arutlesid ja leppisid kokku projekti peamistes tegevustes, ajakavas, juhtimises ja turundustegevustes.

Energy Advice projekti põhieesmärgiks on tõsta koolinoorte (6.-9. klass) keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas oma igapäevaelus teha nutikamaid valikuid, mis aitavad energiat säästa. Eriti oluline on siinkohal välja tuua lihtsad ja arusaadavad seosed igapäevaste valikute ja keskkonnamõju vahel, et lapsed saaksid sise teha, mängida ja katsetada erinevaid tegevusi.

Projektipartneri kodulehekülg

Projekti tegevusi kajastav Facebooki lehekülg