Eesti festivalikorraldajad alustavad koostööd keskkonnasõbralike ürituste korraldamises

Tartu loodusmaja, Eesti Roheline Liikumine
9.oktoober 2018
PRESSITEADE

Eesti festivalikorraldajad alustavad koostööd keskkonnasõbralike ürituste korraldamises

Reedel, 5. oktoobril toimus Tartu loodusmajas seminar “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused”, mis tõi kokku paljude erinevate festivalide korraldajad Eestist.

Seminari esimeses pooles tutvustas Tartu loodusmaja keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhendit ja arutleti võimaluste üle, kuidas üht sündmust korraldada väiksema keskkonnamõjuga. Oma kogemusi ja tehtut jagasid ettekannetena Viljandi Pärimusmuusika Festival, I Land Sound, Surfilaager ning Tallinna ja Tartu Tänavatoidufestival.

Pärastlõunane sessioon oli pühendatud erinevate teenusepakkujate ja toodete tutvustamisele. Seminari korraldaja Eeva Kirsipuu-Vadi sõnab: ”Kui väiksemate sündmuste puhul on keskkonnasõbralikke valikuid korraldajal suhteliselt lihtne teha, siis suurtel festivalidel on olulisel kohal teenusepakkujad.“ Seminarile oma tooteid ja teenuseid tutvustama tulnud ettevõtete valik oli lai – alates Topsiringist kuni pillirookõrteni.

Lisaks sellele, et erinevad ürituskorraldajad ja teenusepakkujad omavahel tutvuda ja seniseid kogemusi vahetada said, oli seminari tulemiks ka edasise koostöö ja keskkonnasõbraliku suuna arendamise paikapanek. Kirsipuu-Vadi selgitab: “Tuli otsus moodustada Facebooki grupp, kus antud teemal ka edaspidi arutelusid üleval hoida – grupp on leitav nime alt “Rohelised üritused” ning sellega on liituma oodatud kõik, kes kas korraldavad üritusi, on üritustel teenusepakkujaks või oskavad ning soovivad Eesti avalike ürituste keskkonnasõbralikumaks muutmisel muul moel nõu või jõuga abiks olla.”

Keskkonnasõbralike avalike ürituste korraldamise visioon on nüüdseks ka Teeme Ära “Keep It Clean Plan” algatuse osaks ning edasisisi arenguid koordineerib süstemaatilisemalt keskkonnaorganisatsioonidest koosnev tuumikgrupp. Visiooni üheks suuremaks osaks on arendada näiteks jäätmete liigiti kogumise süsteemi – seda konkreetse(te) teenusepakkuja(te) loomise näol.

Nii seminaril tutvustatud juhendmaterjal, ettekanded kui ka täpsem kokkuvõte seminaril toimunust on juba praegu või lähitulevikus leitav Tartu Loodusmaja koduleheküljelt www.tartuloodusmaja.ee/keskkonnasobralik-sundmus.

Seminar toimus Eesti-Läti koostööprojekti “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused” toel, mille sisuks oligi uurida ja katsetada, milliseid rohelisi valikuid saab ürituste korraldamisel teha.

Seminari läbiviimist toetas Eesti-Läti koostööprogramm ja SA KIK.

Lisainfo: Eeva Kirsipuu-Vadi, tel 5213881, Tartu loodusmaja

Teate koostas:
Eliisa Saksing
MTÜ Eesti Roheline Liikumine

eliisa@roheline.ee