Toiduenergia uurimislabor

läbimõeldud programm
Märgis nr 136

Sihtrühm: 7.–9. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Koht: Tartu loodusmaja või koolis kohapeal

 

Lühitutvustus: 

Esitluste, katsete ja arutluste kaudu omandavad õpilased teadmisi energialiikidest, taimede ja loomade energeetilistest protsessidest ja toidu energiast. Õpilased saavad teada, kuidas saab toitu valides olla ressursisäästlikum ja loodushoidlikum.

Eesmärk: Õpilased teavad, kust tuleb toidu sisse energia, miks on üks toiduaine parem kui teine ja kuidas saab toitu valides olla loodust säästvam. Õpilased oskavad korraldada katseid, teha
vaatlusandmete põhjal graafikuid ja diagramme, neid lugeda ja teha järeldusi. Õpilased saavad teada, kuidas teha toidukorvi koostamisel paremaid valikuid ja olla säästlik tarbija.