Talveprogramm

läbimõeldud programm
Märgis nr 215

Sihtrühm: koolieelikud, 5-7aastased lapsed

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 60 minutit

Koht: Tartu loodusmajas või lasteaias kohapeal detsembris ja jaanuaris

Lühitutvustus:

Mängulise programmi kestel saavad lapsed teada kuidas meie metsades elavad loomad talvel käituvad, milline on nende talvine toidulaud ja lumele jääv jäljerada. Lapsed kuulevad, kuidas eestlased vanadel aegadel nii kari- kui metsloomi meeles pidasid ning mida tehti taludes pimedal talveajal. Meisterdame ühe toreda looduslikest materjalidest metsaeluka.

Eesmärk: Õpilane tunneb Eesti looduses elavaid loomaliike (karu, metssiga, põder, metskits, jänes, siil, orav jne); millised on nende erinevad kohastumused talveks ja millised jäljed nad lumele jätavad; saab aru mis on talveune ja taliuinaku erinevus; tutvub vanaaja kommetega, mis on seotud nii mets- kui ka kariloomadega.