Soome lahe elustik

Sihtrühm: 1.-3. klass

Rühma suurus: 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Õppekeel: Eesti keel

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja

Lühitutvustus:

Läbi aktiivsete tegevuste anda õpilastele teadmisi Soome lahest (Läänemerest), selle ainulaadsusest, ohtudest, elustikust ning organismide toitumissuhetest ja kohastumustest. Õpilased saavad teadmisi Läänemere kohta, panevad kokku selleteemalise põrandapusle. Vaadatakse, millised tuntud kohad asuvad kaardil. Seejärel uuritakse erinevaid Läänemerega seotud objekte, mida kõik katsuda saavad. Toiduahela õppimiseks jagatakse igale õpilasele keebid – aktiivse mängu abil on õpilastel põnev teemat omandada ning teada saada, kes, keda sööb ning mida kujutab endast toiduvõrgustik.

Programmi viimases osas selgitatakse õpilatele, et merelise eluviisiga lindudel on erinevad kohastumused ning selleks jagatakse kätte nokkade mulaažid, millega õpilased püüavad aluse pealt toitu kätte saada. Saadakse teada, miks mõnel linnul on ühtmoodi nokk ja teisel hoopis teistmoodi nokk.

Programmid alustavad 2023.a sügisel!

Detailsem kirjeldus peagi!