Pakendite keskkonnasõbralik bingo

läbimõeldud programm

Sihtrühm: 4.–6. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal

Lühitutvustus:

Programmil võrreldakse erinevaid pakendeid ja materjale (ühekordsed, korduvkasutatavad jm.) ning räägitakse toote eluringist, aga ka sellest, kuidas saab ise looduse heaks midagi ära teha. Praktilise töö käigus uuritakse binokulaaridega mikroplasti näitel looduslike ja tehismaterjalide lagunemisprotsessi erinevusi vees ning mullas. Ringmajanduse näidete abil uuritakse, kuidas mõjutab teadlik tarbimine enda tervist ja keskkonna hoidmist? Mängitakse keskkonnateadlikkuse bingot. Mängulises vormis mudeldatakse prügipimedust ning inimtegevuse mõju toiduvõrgustikule.