Maastiku mõõdistamine

läbimõeldud programm
Märgis nr 135

Sihtrühm: 7.-9.klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass ja park

 

Lühitutvustus:

Programmi kestel õpitakse kaardi lugemist, silmamõõdulist ja lihtsamate instrumentidega maastikuelementide mõõtmist ning plaani joonistamist looduses. Võimalik korraldada nii paaris- kui rühmatööd või individuaalselt ülesannete täitmist. Loodusõpetuse, geograafia ja matemaatika kursuste lõimimine.

Eesmärk: õpilased oskavad lugeda kaarti ja plaani, oskavad hinnata kaugusi ja kõrgusi looduses silmamõõduliselt ning kasutada lihtsamaid mõõdistamisvõtteid, teavad kuidas looduses orienteeruda ja miks on vaja maa-ala plaani keskkonna kujundamiseks. Õpilased oskavad hinnata ja mõõta puu kõrgust, veekogu pindalat.