Läänemere ökosüsteem ja selle kaitse

läbimõeldud programm
Märgis nr 50

Sihtrühm: 7.–9. klass

Rühma suurus: optimaalne kuni 24 õpilast, maksimaalselt kuni 28 õpilast

Kestus ja aeg: 3 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg oktoober-märts

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või kohapeal koolis

Lühitutvustus:

Programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Läänemere ökosüsteemi, probleemide, kaitse ja elustikuga. 3-4 liikmelistes rühmades töötades läbitakse üheksa erinevat Läänemere teemalist tööpunkti, täites ka töölehte. Tööpunktides analüüsitakse soolsuse mõju elustiku levikule Läänemeres, tutvutakse erinevate Läänemere kaladega ja nende kohastumustega ning eluviisiga. Koostatakse Läänemere elustiku toitumisahelaid ja määratakse selgrootuid; tutvutakse võõrliikide ja nende mõjuga; uuritakse õlireostust ja selle likvideerimise võimalusi; tutvutakse Läänemere hüljestega, Läänemere perioodide ja nende eripäradega. Käsitletakse mikroplasti mõju mereelustikule ja selle vältimise võimalusi. Vaadatakse lühikesi videoklippe erinevatel Läänemere teemadel ja hülgekaamere hooajal jälgitakse hetkeolukorda hallhüljeste koloonias. Arutletakse kliimamuutuse mõju üle Läänemere ökosüsteemile.