Energiatõhus maja

läbimõeldud programm
Märgis nr 44

Sihtrühm: 10.–12. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja

 

Lühitutvustus:

Õppeprogramm tutvustab Tartu loodusmaja näitel hoonetes loodusressursside kasutamist ja nende säästmise võimalusi. Programmi kestel saavad õpilased ülevaate ehitusmaterjalidest (päritolu ja kasutus), energia- ja veeressursside kasutamisest ja säästmisest ning jäätmekäitlusest.

Eesmärk: õpilane mõistab hoonete keskkonnamõju erinevaid aspekte; teab Eesti peamisi energiaallikaid ja nende keskkonnamõju ning mõistab energia säästmise põhjuseid; oskab nimetada taastuvatel ressurssidel põhinevaid energiaallikaid; teab ehitusmaterjalide keskkonnamõju hindamisel elukaare lähenemist, tunneb mõnede ehitusmaterjalide päritolu, kasutus- ja ümbertöötlemisvõimalusi; teab Tartu joogivee päritolu ja vee säästmise võimalusi majapidamises; on tuttav vihmavee kasutamise võimaluste ja
otstarbekusega; teab jäätmete sorteerimise põhimõtteid ja jäätmete edasist teekonda; oskab teha meeskonnatööd.