Elusloodus ja kaubandus (CITES)

läbimõeldud programm
Märgis nr 133

Sihtrühm: 9.–12. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass

 

Lühitutvustus:

Õppeprogrammis osalejad saavad infot ohustatud liikide kaitseks sõlmitud rahvusvahelisest kokkuleppest seoses kaubandusega (Washingtoni konventsioon, CITES). Õpilased läbivad “tollitöötaja kiirkursuse” CITESi erinevate valdkondade osas (lemmikloomakaubandus, jaht, toit, meditsiin, ilu- ja luksustooted jne), seejärel kehastuvad tollitöötajateks.  Praktilise tööna hinnatakse “tollis” reisikottide sisu CITESi kriteeriumide alusel. Kasutuses on reisidelt toodud päris asjad. „Tollitöö“ tulemusi tutvustatakse teistele rühmadele.

Eesmärk: Õpilane teab CITESi eesmärke ja toimimise põhimõtteid, mõistab ja oskab prognoosida enda otsuste tagajärgi ning väärtustab elustiku mitmekesisust ja säästvat eluviisi.